Söktermen utforska har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
utforska find out
utforska (v) [orsak]
 • utforskad
trace (v) [orsak]
 • traced
 • trace
 • trace
 • traced
 • traced
utforska (v) [orsak]
 • utforskad
investigate (v) [orsak]
 • investigated
 • investigate
 • investigate
 • investigated
 • investigated
utforska
 • utforskad
explore
 • explored
 • explore
 • explore
 • explored
 • explored
utforska (v) [resa]
 • utforskad
explore (v) [resa]
 • explored
 • explore
 • explore
 • explored
 • explored
SV Svenska EN Engelska
utforska (v) [vetenskap]
 • utforskad
research (v) [vetenskap]
 • researched
 • research
 • research
 • researched
 • researched
utforska (v) [avsikt]
 • utforskad
probe (v) [avsikt]
 • probed
 • probe
 • probe
 • probed
 • probed
utforska (v) [undersökning]
 • utforskad
probe (v) [undersökning]
 • probed
 • probe
 • probe
 • probed
 • probed
utforska (v) [avsikt] probe into (v) [avsikt]
utforska (v) [undersökning] probe into (v) [undersökning]
utforska
 • utforskad
espy
 • espied
 • espy
 • espy
 • espied
 • espied
SV Synonymer för utforska EN Översättningar
analysera [skärskåda] analyze
pröva [skärskåda] try out
studera [skärskåda] study
utreda [skärskåda] clear up
utröna [skärskåda] ascertain
kartlägga [skärskåda] chart
penetrera [skärskåda] penetrate
rannsaka [skärskåda] examine
ta reda på [skärskåda] find out
undersöka [skärskåda] examine
sondera [undersöka] probe
pejla [undersöka] sound
genomtränga [hitta på] permeate
genomskåda [hitta på] see through
bevaka [speja på] guard
avlyssna [speja på] listen to
examinera [pröva] examine
kontrollera [pröva] control
revidera [pröva] revise
sålla [pröva] winnow