Söktermen utom allt tvivel har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
utom allt tvivel (o) [otvivelaktigt] beyond question (o) [otvivelaktigt]
utom allt tvivel (o) [otvivelaktigt] beyond doubt (o) [otvivelaktigt]
utom allt tvivel (o) [otvivelaktigt] beyond a shadow of a doubt (o) [otvivelaktigt]
utom allt tvivel (o) [otvivelaktigt] without question (o) [otvivelaktigt]
utom allt tvivel (o) [otvivelaktigt] past dispute (o) [otvivelaktigt]
SV Svenska EN Engelska
utom allt tvivel (o) [otvivelaktigt] beyond dispute (o) [otvivelaktigt]

SV EN Översättningar för utom

utom (o) [med uteslutande av] but (o) [med uteslutande av]
utom (o) [förutom] apart from (o) [förutom]
utom (o) [utöver] apart from (o) [utöver]
utom (o) [med uteslutande av] barring (o) [med uteslutande av]
utom (o) [med uteslutande av] excepting (o) [med uteslutande av]
utom (o) [med uteslutande av] except for (o) [med uteslutande av]
utom (o) [med uteslutande av] if not (o) [med uteslutande av]
utom (o) [med uteslutande av] saving (o) [med uteslutande av] (formal)
utom (o) [med uteslutande av] save (o) [med uteslutande av] (formal)
utom besides

SV EN Översättningar för allt

allt (a) [person] {n} every (a) [person]
allt {n} all
allt (n) [allmän] {n} all (n) [allmän]
allt (a) [person] {n} all (a) [person]
allt {n} everything
allt (pronoun) [all the things] {n} everything (pronoun) [all the things]
allt (n) [allmän] {n} everything (n) [allmän]
allt (o) [allmän] {n} everything (o) [allmän]
allt (o) [det viktigaste] {n} everything (o) [det viktigaste]
allt (o) [allmän] {n} all things (o) [allmän]

SV EN Översättningar för tvivel

tvivel {n} distrust
tvivel (n) [känslor] {n} distrust (n) [känslor]
tvivel (n) [känslor] {n} mistrust (n) [känslor]
tvivel (n) [känslor] {n} suspicion (n) [känslor]
tvivel (n) [tveksamhet] {n} doubt (n) [tveksamhet]
tvivel (n) [tveksamhet] {n} dubiousness (n) [tveksamhet]
tvivel (n) [tveksamhet] {n} hesitation (n) [tveksamhet]
tvivel (n) [tveksamhet] {n} uncertainty (n) [tveksamhet]
tvivel (n) [allmän] {n} disbelief (n) [allmän]
tvivel (n) [allmän] {n} incredulity (n) [allmän]