Söktermen uttömmande har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
uttömmande (adj) [including every possible element] exhaustive (adj) [including every possible element]
uttömmande (adj n) [broadly or completely covering] comprehensive (adj n) [broadly or completely covering]
SV Synonymer för uttömmande EN Översättningar
fullständig [komplett] complete
samlad [komplett] cool
detaljerad [ingående] explicit
detaljrik [ingående] detailed
utarbetad [ingående] overworked
minutiös [ingående] meticolous
noggrann [ingående] thorough
omständlig [ingående] verbose (formal)
vidlyftig [ingående] thorough
utförlig [ingående] detailed
grundlig [fullständig] complete
slutgiltig [fullständig] final
definitiv [fullständig] clear
bred [rikhaltig] broad
innehållsrik [rikhaltig] condensed
ordrik [rikhaltig] wordy
representativ [rikhaltig] representative
fyllig [rikhaltig] mellow
djupgående [grundlig] n draft
djup [grundlig] n abyss