Söktermen uttala har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
uttala (v) [ord]
 • uttalad
articulate (v) [ord]
 • articulated
 • articulate
 • articulate
 • articulated
 • articulated
uttala (v) [To articulate, pronounce]
 • uttalad
enunciate (v) [To articulate, pronounce]
 • enunciated
 • enunciate
 • enunciate
 • enunciated
 • enunciated
uttala (v) [ord]
 • uttalad
enunciate (v) [ord]
 • enunciated
 • enunciate
 • enunciate
 • enunciated
 • enunciated
uttala
 • uttalad
pronounce
 • pronounced
 • pronounce
 • pronounce
 • pronounced
 • pronounced
uttala (v) [ord]
 • uttalad
pronounce (v) [ord]
 • pronounced
 • pronounce
 • pronounce
 • pronounced
 • pronounced
SV Svenska EN Engelska
uttala
 • uttalad
enunciate
 • enunciated
 • enunciate
 • enunciate
 • enunciated
 • enunciated
SV Synonymer för uttala EN Översättningar
uttrycka [yttra] putting
meddela [yttra] impart
formulera [yttra] formulate
artikulera [frambringa ljud] articulation
säga [frambringa ljud] tell
betona [frambringa ljud] emphasize
yttra sig [uttala sig] express an opinion
förklara [uttala sig] explain
tillkännage [uttala sig] notify
påstå [uttala sig] allege (formal)
betyga [uttala sig] declare solemnly
kommentera [uttala sig] annotate
deklarera [uttala sig] declare
försäkra [uttala sig] confirm
ge uttryck åt [formulera] indicate
tolka [formulera] construe
frambringa [formulera] begotten
få fram [formulera] elicit (formal)
forma [formulera] forming
yttra [formulera] utter