Söktermen uttala har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
uttala (v) [ord] articulate (v) [ord]
uttala (v) [To articulate, pronounce] enunciate (v) [To articulate, pronounce]
uttala (v) [ord] enunciate (v) [ord]
uttala pronounce
uttala (v) [ord] pronounce (v) [ord]
SV Svenska EN Engelska
uttala enunciate
SV Synonymer för uttala EN Översättningar
uttrycka [yttra] putting
meddela [yttra] impart
formulera [yttra] formulate
artikulera [frambringa ljud] articulation
säga [frambringa ljud] tell
betona [frambringa ljud] emphasize
yttra sig [uttala sig] express an opinion
förklara [uttala sig] explain
tillkännage [uttala sig] notify
påstå [uttala sig] allege (formal)
betyga [uttala sig] declare solemnly
kommentera [uttala sig] annotate
deklarera [uttala sig] declare
försäkra [uttala sig] confirm
ge uttryck åt [formulera] indicate
tolka [formulera] construe
frambringa [formulera] begotten
få fram [formulera] elicit (formal)
forma [formulera] forming
yttra [formulera] utter