Söktermen utveckling har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
utveckling (n) [act of growing] (u) growth (n) [act of growing]
utveckling (n) [växt] (u) growth (n) [växt]
utveckling (u) development
utveckling (n) [allmän] (u) development (n) [allmän]
utveckling (n) [evolution] (u) development (n) [evolution]
SV Svenska EN Engelska
utveckling (n) [växt] (u) development (n) [växt]
utveckling (n) [evolution] (u) evolution (n) [evolution]
utveckling (n) [evolution] (u) evolvement (n) [evolution]
utveckling (u) evolution
utveckling (u) progress
SV Synonymer för utveckling EN Översättningar
vandring [jordevandring] (u wandering
karriär [jordevandring] (u career
verksamhet [jordevandring] (u activity
yrke [jordevandring] n occupation
bana [jordevandring] (u sheet
civilisation [kultur] (u civilization
bildning [kultur] (u formation
odling [kultur] (u cultivation
uppsving [stegring] n boom
förhöjning [stegring] (u augmentation
acceleration [stegring] (u acceleration
pålägg [stegring] topping
ökning [stegring] (u increase
uppfostran [utbildning] (invariable education
fostran [utbildning] (invariable upbringing
förfining [utbildning] refinement
kultur [utbildning] (u civilization
finess [utbildning] (u subtlety
höjning [ökning] (u augmentation
hausse [ökning] (u boom