Söktermen välbärgad har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
välbärgad (a) [pengar] substantial (a) [pengar]
välbärgad (a) [rik] rich (a) [rik]
välbärgad (a) [pengar] wealthy (a) [pengar]
välbärgad (a) [rik] wealthy (a) [rik]
välbärgad (n adj) [abounding in goods or riches; materially wealthy] affluent (n adj) [abounding in goods or riches; materially wealthy]
SV Svenska EN Engelska
välbärgad (a) [rik] affluent (a) [rik]
välbärgad (a) [pengar] prosperous (a) [pengar]
välbärgad (a) [rik] prosperous (a) [rik]
välbärgad (a) [pengar] cash-rich (a) [pengar]
välbärgad (a) [pengar] with capital (a) [pengar]
välbärgad (a) [rik] well-off (a) [rik]
välbärgad well-to-do (informal)
välbärgad (adj) [rich] well-to-do (adj) [rich] (informal)
välbärgad (a) [rik] well-to-do (a) [rik] (informal)
välbärgad well-off
SV Synonymer för välbärgad EN Översättningar
välsituerad [förmögen] well-to-do (informal)
rik [förmögen] fat
stadgad [välsituerad] staid
tät [välsituerad] dense
förmögen [rik] affluent
välmående [rik] well-being
solid [välbeställd] solid
solvent [välbeställd] solvent