Söktermen välgrundad har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
välgrundad (a) [argument] valid (a) [argument]
välgrundad (a) [argument] well-founded (a) [argument]
välgrundad (adj) [based on reasoning, evidence and good judgement] well-founded (adj) [based on reasoning, evidence and good judgement]
välgrundad (a) [dom] well-founded (a) [dom]
välgrundad (a) [dom] well-grounded (a) [dom]
SV Svenska EN Engelska
välgrundad (a) [argument] sound (a) [argument]
välgrundad (a) [råd] sound (a) [råd]
välgrundad (a) [råd] showing good sense (a) [råd]
välgrundad (a) [råd] showing good judgment (a) [råd]
SV Synonymer för välgrundad EN Översättningar
giltig [riktig] valid
hållbar [riktig] sustainable
rättvis [berättigad] well-deserved
rättmätig [berättigad] rightful
skälig [berättigad] fair
billig [berättigad] cheap
behörig [berättigad] certificated
korrekt [berättigad] for real (adj adv)
befogad [berättigad] justifiable
tillåtlig [rättvis] admissible
tillåten [rättvis] allowed
försvarlig [rättvis] justifiable
berättigad [rättvis] eligible
faktisk [uppenbar] true
bevislig [uppenbar] verifiable
grundad [befogad] grounded
fullgod [randiga skäl] up to standard
speciell [randiga skäl] particular
randig [randiga skäl] striped
saklig [verklighetssinnad] matter-of-fact