Söktermen välstånd har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
välstånd (n) [great amount; an abundance or plenty, usually of money] {n} wealth (n) [great amount; an abundance or plenty, usually of money]
välstånd (n) [pengar] {n} wealth (n) [pengar]
välstånd (n) [pengar] {n} abundance (n) [pengar]
välstånd (n) [pengar] {n} affluence (n) [pengar]
välstånd (n) [pengar] {n} riches (n) [pengar] (literature)
SV Svenska EN Engelska
välstånd {n} opulence
välstånd (n) [pengar] {n} opulence (n) [pengar]
välstånd {n} prosperity
välstånd (n) [allmän] {n} prosperity (n) [allmän]
välstånd {n} wealth
SV Synonymer för välstånd EN Översättningar
överflöd [förmögenhet] n abundance
kapital [förmögenhet] n capital
resurser [förmögenhet] (up capacity
välmåga [förmögenhet] well-being
guld [förmögenhet] n gold
penningar [förmögenhet] money
rikedom [förmögenhet] (u wealth
villkor [levnadsstandard] n condition
trygghet [levnadsstandard] (u security
välfärd [levnadsstandard] (u welfare
hausse [blomstringstid] (u boom
boom [blomstringstid] (u boom
högkonjunktur [blomstringstid] (u boom
blom [blomning] bloom
blomstring [blomning] blossom
fägring [blomning] fairness
skrud [blomning] (u garb (formal)
höjdpunkt [blomning] (u acme
kulmen [blomning] n culmination
flor [blomning] gauze