Söktermen värde har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
värde (n v) [amount (of money or goods or services) that is considered to be a fair equivalent for something else] {n} value (n v) [amount (of money or goods or services) that is considered to be a fair equivalent for something else]
värde (n) [matematik] {n} value (n) [matematik]
värde (n) [pengar] {n} value (n) [pengar]
värde (n) [vikt] {n} value (n) [vikt]
värde (n) [vikt] {n} use (n) [vikt]
SV Svenska EN Engelska
värde {n} rate
värde {n} worth
värde (n) [pengar] {n} worth (n) [pengar]
värde (n) [vikt] {n} worth (n) [vikt]
värde {n} value
SV Synonymer för värde EN Översättningar
betydenhet [vikt] (u distinction
intresse [vikt] n interest
roll [vikt] (u barrel roll (n)
relevans [vikt] (u point
betydelse [vikt] (u significance
kvalifikation [förtjänst] (u eligibility
plus [förtjänst] n plus
företräde [förtjänst] n audience
kompetens [förtjänst] (u competency
betyg [förtjänst] n certificate
merit [förtjänst] merit (formal)
avgift [kostnad] (u fee
belopp [kostnad] n absolute value
ersättning [kostnad] (u ersatz
notering [kostnad] (u note
taxa [kostnad] (u taxi
tariff [kostnad] (u rate
villkor [kostnad] n condition
pris [kostnad] n award
korn [ädelhalt] (u cereal