Söktermen väsentlig har 23 resultat
SV Svenska EN Engelska
väsentlig (a) [vikt] big (a) [vikt]
väsentlig (a) [vikt] pivotal (a) [vikt]
väsentlig (a) [vikt] vital (a) [vikt]
väsentlig (a) [allmän] quintessential (a) [allmän]
väsentlig (a) [vikt] integrant (a) [vikt]
SV Svenska EN Engelska
väsentlig (a) [vikt] integral (a) [vikt]
väsentlig integral
väsentlig (a) [vikt] fundamental (a) [vikt]
väsentlig fundamental
väsentlig (a) [vikt] essential (a) [vikt]
väsentlig (a) [vikt] major (a) [vikt]
väsentlig (a) [information] relevant (a) [information]
väsentlig (a) [information] material (a) [information]
väsentlig (a) [vikt] important (a) [vikt]
väsentlig (a) [olikhet] important (a) [olikhet]
väsentlig (a) [olikhet] appreciable (a) [olikhet]
väsentlig (a) [olikhet] significant (a) [olikhet]
väsentlig (a) [olikhet] substantial (a) [olikhet]
väsentlig (a) [kvantitet] substantial (a) [kvantitet]
väsentlig (a) [olikhet] considerable (a) [olikhet]
väsentlig (a) [kvantitet] considerable (a) [kvantitet]
väsentlig (a) [olikhet] notable (a) [olikhet]
väsentlig essential