Söktermen våld har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
våld {n} force
våld (n) [action intended to cause destruction, pain or suffering] {n} violence (n) [action intended to cause destruction, pain or suffering]
våld (n) [fysisk aktivitet] {n} violence (n) [fysisk aktivitet]
våld (n) [rättsvetenskap] {n} violence (n) [rättsvetenskap]
våld {n} violence
SV Synonymer för våld EN Översättningar
tyranni [tryck] n tyranny
press [tryck] (u press
förtryck [tryck] n oppression
band [tryck] n strap
tvång [tryck] n coercion
styrelse [herravälde] (u council
ledning [herravälde] (u circuit
inflytande [herravälde] n influence
befogenhet [herravälde] right
rättighet [herravälde] (u privilege
myndighet [herravälde] (u authorit
auktoritet [herravälde] (u authority
suveränitet [herravälde] (u sovereignty
makt [herravälde] (u power
oförrätt [övervåld] injustice
olaglighet [övervåld] (u illegality
intrång [övervåld] n infringement
egenmäktigt förfarande [övervåld] TWOC (abbr n adj)
aggression [övervåld] (u aggression
kränkning [övervåld] (u contravention