Söktermen vain har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
vain (a) [behavior] dryg (a) [behavior]
vain (a) [behavior] inbilsk (a) [behavior]
vain (a) [behavior] arrogant (a) [behavior]
vain (a) [behavior] övermodig (a) [behavior]
vain (a) [behavior] högfärdig (a) [behavior]
EN Engelska SV Svenska
vain (a) [attempt] fåfäng (a) [attempt]
vain (a) [words] tom (a) [words]
vain (a) [attempt] fruktlös (a) [attempt]
vain (a) [words] innehållslös (a) [words]
vain (a) [attempt] gagnlös (a) [attempt]
vain flärdfull

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för vain SV Översättningar
worthless [null and void] waardeloos
meaningless [null and void] onbetekenend
useless [null and void] onbruikbaar
invalid [null and void] ongerechtvaardigd
ineffective [null and void] ondoeltreffend
ineffectual [null and void] ineffectief
void [null and void] legen {n}
egotistical [character trait] egotistisch
conceited [character trait] onbelangrijk
contented [character trait] vergenoegd
self-satisfied [character trait] zelfvoldaan
arrogant [character trait] hovaardig
disdainful [character trait] misprijzend
haughty [character trait] hovaardig
proud [character trait] (pej. prat
insignificant [trivial] luizig
trifling [trivial] (formal luizig
unimportant [trivial] onbelangrijk
unavailing [trivial] (literature nutteloos
idle [trivial] ongebruikt