Söktermen vanemässig har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
vanemässig (adj) [behaving in a regular manner, as a habit] habitual (adj) [behaving in a regular manner, as a habit] (formal)
SV Synonymer för vanemässig EN Översättningar
själlös [robotartad] weak
omedveten [robotartad] unconscious
mekanisk [robotartad] mechanic
inrotad [sedvanlig] ingrained
automatisk [sedvanlig] automatic
återkommande [vanlig] n periodic
enformig [rutinmässig] tedious
banal [rutinmässig] banal
konventionell [rutinmässig] conventional
oinspirerad [rutinmässig] dull
andefattig [rutinmässig] vapid
stelbent [rutinmässig] muscle-bound
utsliten [rutinmässig] decrepit