Söktermen vara i stånd till har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
vara i stånd till (v) [förmåga] be up to (v) [förmåga]

SV EN Översättningar för vara

vara last
vara (v) [fortsättning] last (v) [fortsättning]
vara article
vara (v) [tid] extend (v) [tid]
vara (v) [plats] be located (v) [plats]
vara be
vara (v) [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs] be (v) [(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs]
vara (v) [allmän] be (v) [allmän]
vara (v) [filosofi] be (v) [filosofi]
vara (v) [plats] be (v) [plats]

SV EN Översättningar för i

i (o) [destination] to (o) [destination]
i (o) [tid] to (o) [tid]
i (o) [tid] of (o) [tid]
i (o) [tid] till (o) [tid] (arch.)
i at
i (o) [preposition] in (o) [preposition]
i (o) [tid] before (o) [tid]
i (o) [preposition] inside (o) [preposition]
i (o) [preposition] into (o) [preposition]
i (o) [riktning] into (o) [riktning]

SV EN Översättningar för stånd

stånd (n) [marknad] {n} stand (n) [marknad]
stånd (n) [marknad] {n} market booth (n) [marknad]
stånd (n) [marknad] {n} market stall (n) [marknad]
stånd (n) [marknad] {n} booth (n) [marknad]
stånd (n) [marknad] {n} stall (n) [marknad]
stånd {n} erection
stånd {n} hard-on

SV EN Översättningar för till

till (o) [allmän] to (o) [allmän]
till (o) [destination] to (o) [destination]
till (o) [förorsakande] to (o) [förorsakande]
till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
till (o) [indirekt objekt] to (o) [indirekt objekt]
till (o) [nå ända till] to (o) [nå ända till]
till (o) [riktning] to (o) [riktning]
till (o) [till och med] to (o) [till och med]
till by
till (prep adj) [for the purpose of] toward (prep adj) [for the purpose of]
SV Synonymer för vara i stånd till EN Översättningar
orka [förmå] be able to
vilja [förmå] want
gå i land med [förmå] handle
stå ut med [förmå] put up with
uthärda [förmå] weather
nännas [förmå] have the heart to
kunna [förmå] be able to
lyckas [kunna] contrive
förmå [kunna] entice