Söktermen varsla om har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
varsla om (v) [framtid] presage (v) [framtid] (literature)
varsla om (v) [framtid] bode (v) [framtid]
varsla om (v) [framtid] spell (v) [framtid]

SV EN Översättningar för varsla

varsla (v) [omen]
 • varslad
mean (v) [omen]
 • meant
 • mean
 • mean
 • meant
 • meant
varsla (v) [polis]
 • varslad
warn (v) [polis]
 • warned
 • warn
 • warn
 • warned
 • warned
varsla (v) [omen]
 • varslad
indicate (v) [omen]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
varsla (v) [varning]
 • varslad
forebode (v) [varning]
 • foreboded
 • forebode
 • forebode
 • foreboded
 • foreboded
varsla (v) [varning]
 • varslad
portend (v) [varning] (formal)
 • portended
 • portend
 • portend
 • portended
 • portended
varsla (v) [omen]
 • varslad
promise (v) [omen]
 • promised
 • promise
 • promise
 • promised
 • promised
varsla (v) [omen]
 • varslad
bode (v) [omen]
 • boded
 • bode
 • bode
 • boded
 • boded
varsla
 • varslad
foretoken
 • foretokened
 • foretoken
 • foretoken
 • foretokened
 • foretokened

SV EN Översättningar för om

om (o) [beträffande] concerning (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] regarding (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] about (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] connected with (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] in regard to (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] as regards (o) [beträffande]
om ask
om round
om (o) [möjlighet] in case (o) [möjlighet]
om (v n) [If; in case of] should (v n) [If; in case of]
SV Synonymer för varsla om EN Översättningar
förutsäga [förebåda] forecast
lova [förebåda] pledge
förespå [förebåda] predict
betyda [förebåda] signify (formal)
innebära [förebåda] connote
bägge [förebåda] the two
ömse [förebåda] both
båda [förebåda] both
tyda på [inge förhoppningar] indicate
spå [profetera] augur
förkunna [profetera] announce
utlova [bebåda] promise
föregripa [bebåda] forestall
antecipera [bebåda] expect
avisera [bebåda] notify
förebåda [bebåda] forebode
profetera [spå] prophesy
förutse [spå] foresee
påminna om [ha smak] remind of
verka [ha smak] seem