Söktermen vary har 11 resultat
ENEngelskaSVSvenska
vary(v)[differ]
 • varied
 • vary
 • vary
 • varied
 • varied
avvika(v)[differ]
 • avviken
vary(v)[differ] skilja sig(v)[differ]
vary(v)[differ] vara olik(v)[differ]
vary(v)[date] falla på olika dagar(v)[date]
vary(v)[diversify]
 • varied
 • vary
 • vary
 • varied
 • varied
differentiera(v)[diversify]
 • differentierad
ENEngelskaSVSvenska
vary(v)[weather]
 • varied
 • vary
 • vary
 • varied
 • varied
växla(v)[weather]
 • växlad
vary(v)[diversify]
 • varied
 • vary
 • vary
 • varied
 • varied
diversifiera(v)[diversify]
 • diversifierad
vary(v)[diversify]
 • varied
 • vary
 • vary
 • varied
 • varied
variera(v)[diversify]
 • varierad
vary(v n)[not to remain constant]
 • varied
 • vary
 • vary
 • varied
 • varied
variera(v n)[not to remain constant]
 • varierad
vary(v)[weather]
 • varied
 • vary
 • vary
 • varied
 • varied
variera(v)[weather]
 • varierad
vary(v)[weather]
 • varied
 • vary
 • vary
 • varied
 • varied
skifta(v)[weather]
 • skiftad

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för varySVÖversättningar
reverse[change]frånsida
adjust[change]rucka
convert[change]konvertera
modify[change]modifiera
differ[change]skilja sig åt
turn[change]övergå
alter[change]ändra
fluctuate[waver]vackla
vacillate[waver]tveka
oscillate[waver]oscillera
teeter[waver]vingla
shift[waver](informalbyte{n}
seesaw[waver]gungbräda
alternate[waver]alternerande
be unlike[comparison]vara annorlunda än
contrast[comparison]kontrast(u)
qualify[comparison]kvalificera
regulate[activity]styra
change[activity]ombyte
diverge[direction]divergera