Söktermen verily har 2 resultat
Hoppa till

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för verily SV Översättningar
completely [part of speech] съвсем (adj adv v)
fully [part of speech] напълно (adj n v adv)
even [part of speech] вечер {m} (véčer)
certainly [really] разбира се (razbíra se)