Söktermen verkligen har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
verkligen (o) [bestämning] really (o) [bestämning]
verkligen (o) [allmän] actually (o) [allmän]
verkligen (adv) [In act or in fact; really; in truth; positively] actually (adv) [In act or in fact; really; in truth; positively]
verkligen (o) [bestämning] simply (o) [bestämning]
verkligen (o) [tvivel] truly (o) [tvivel] (formal)
SV Svenska EN Engelska
verkligen greatly
verkligen (o) [övertygelse] really (o) [övertygelse]
verkligen (o) [utrop] really (o) [utrop]
verkligen (o) [tvivel] really (o) [tvivel]
verkligen (o) [adverb] though (o) [adverb]
verkligen (o) [allmän] really (o) [allmän]
verkligen really
verkligen (o) [övertygelse] certainly (o) [övertygelse]
verkligen (o) [övertygelse] indeed (o) [övertygelse]
verkligen (o) [uttrycklig] indeed (o) [uttrycklig]
verkligen indeed
verkligen (o) [adverb] nevertheless (o) [adverb]