Söktermen vida har 4 resultat
SV Svenska EN Engelska
vida far
vida (o) [bestämning] far (o) [bestämning]
vida much
SV Synonymer för vida EN Översättningar
betydligt [ansenligt] значително (adv)
mycket [ansenligt] мно́го (adj adv)
avsevärt [mycket] значително (adv)
vitt [långt] далече (adv)
avlägsen [på långt håll] дале́чен (adj adv n)
fjärran [på långt håll] дале́чен (adj adv n)
EN Engelska SV Svenska
Vida Slags