Söktermen vigör har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
vigör (n) [energi] (u) energy (n) [energi]
vigör (n) [energi] (u) vitality (n) [energi]
vigör (n) [energi] (u) vigor (n) [energi]
vigör (n) [active strength or force of body or mind; capacity for exertion, physically, intellectually, or morally; force; energy] (u) vigour (n) {BE} [active strength or force of body or mind; capacity for exertion, physically, intellectually, or morally; force; energy]
vigör (u) lustiness
SV Svenska EN Engelska
vigör (u) vigour {BE}
SV Synonymer för vigör EN Översättningar
liv [livsduglighet] n life
mod [livsduglighet] n fortitude
eld [livsduglighet] (u fire (informal)
vitalitet [livsduglighet] (u vitality
livskraft [livsduglighet] lustiness
kondition [manlighet] (u condition
virilitet [manlighet] (u virility
mandom [manlighet] virility
muskler [kroppskrafter] (p thews
energi [kroppskrafter] (u energy
ork [kroppskrafter] energy
förmåga [kroppskrafter] (u faculty
hälsa [kroppskrafter] greet
kapacitet [kroppskrafter] (u capacity
uthållighet [kroppskrafter] (u sustainability
styrka [kroppskrafter] (u corroborate
prestationsförmåga [tillstånd] (u aptitude
beskaffenhet [tillstånd] u condition
form [tillstånd] (u shape
sting [spänst] n prick