Söktermen viktig har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
viktig (a) [vikt] important (a) [vikt]
viktig (a) [grund] ponderable (a) [grund]
viktig essential
viktig (a) [vikt] observable (a) [vikt]
viktig (a) [vikt] noteworthy (a) [vikt]
SV Svenska EN Engelska
viktig (a) [ändring] serious (a) [ändring]
viktig (a) [vikt] major (a) [vikt]
viktig (a) [vikt] big (a) [vikt]
viktig (a) [information] material (a) [information]
viktig (a) [information] relevant (a) [information]
viktig (a) [olikhet] important (a) [olikhet]
viktig (a) [händelse] important (a) [händelse]
viktig (a) [olikhet] appreciable (a) [olikhet]
viktig (a) [olikhet] significant (a) [olikhet]
viktig (a) [olikhet] substantial (a) [olikhet]
viktig (a) [olikhet] considerable (a) [olikhet]
viktig bumptious
viktig (a) [olikhet] notable (a) [olikhet]
viktig important
viktig grave
SV Synonymer för viktig EN Översättningar
fåfäng [högfärdig] futile
dryg [högfärdig] uppity
högmodig [högfärdig] uppity
inbilsk [högfärdig] stuck-up (informal)
pompös [högfärdig] orotund
övermodig [högfärdig] presumptuous
mallig [högfärdig] uppity
uppblåst [högfärdig] inflated
kritisk [väsentlig] critical
definitiv [väsentlig] definite
utslagsgivande [väsentlig] decisive
avgörande [väsentlig] n decisive
ansenlig [betydelsefull] sizeable
anmärkningsvärd [betydelsefull] notable
väsentlig [betydelsefull] integral
försvarlig [betydelsefull] justifiable
stor [betydelsefull] big
avsevärd [betydelsefull] considerable
vidsträckt [betydelsefull] vast
betydande [betydelsefull] important