Söktermen villkor har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
villkor (n v) [limitation, restriction or regulation] {n} term (n v) [limitation, restriction or regulation]
villkor {n} condition
villkor (n v) [clause in a contract or agreement] {n} condition (n v) [clause in a contract or agreement]
villkor (n) [inskränkning] {n} condition (n) [inskränkning]
villkor {n} stipulation
SV Svenska EN Engelska
villkor (n) [inskränkning] {n} stipulation (n) [inskränkning]
villkor {n} terms
villkor (n) [överenskommelse] {n} terms (n) [överenskommelse]
villkor (n) [överenskommelse] {n} conditions (n) [överenskommelse]
villkor (n) [regler] {n} regulations (n) [regler]
villkor (n) [regler] {n} stipulations (n) [regler]
villkor {n} term
SV Synonymer för villkor EN Översättningar
situation [läge] (u Situation {f}
förhållanden [läge] n Situation {f}
ställning [läge] (u Haltung {f}
belägenhet [läge] (u Kasus (m)
författning [läge] (u Verwaltungsrecht
stämning [läge] (u Ambiente {n}
lott [läge] (u Los {n}
kasus [läge] (invariable Kasus (m)
tillstånd [läge] n Authorisierung
premiss [förutsättning] (u Voraussetzung {f}
grund [förutsättning] (u Grundfeste
jordmån [förutsättning] Boden {m}
betingelse [förutsättning] (u Gegebenheit {f}
nivå [materiell livsföring] (u Standard {m}
levnadssätt [materiell livsföring] Lebensart (f)
levnadsstandard [materiell livsföring] (u Lebensstandard {m}
läge [tillstånd] n Situation {f}
betingelser [omständigheter] (up Regelung {f}
auspicier [omständigheter] (p Bürgschaft {f}
omsvep [omständigheter] Umschweife {m} (pl)