Söktermen vinst har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
vinst (n) [fördel] (u) benefit (n) [fördel]
vinst (u) gain
vinst (n) [fördel] (u) gain (n) [fördel]
vinst (n) [avkastning] (u) return (n) [avkastning]
vinst (n) [avkastning] (u) returns (n) [avkastning]
SV Svenska EN Engelska
vinst (u) profit
vinst (n) [avkastning] (u) profit (n) [avkastning]
vinst (n) [fördel] (u) profit (n) [fördel]
vinst (n) [företag] (u) profit (n) [företag]
vinst (n) [hasardspel] (u) winnings (n) [hasardspel]
vinst (n) [fördel] (u) advantage (n) [fördel]
vinst (n) [handel] (u) markup (n) [handel]
vinst (u) prize
SV Synonymer för vinst EN Översättningar
ökning [plus] (u increase
tillskott [plus] n contribution
netto [förtjänst] net
behållning [förtjänst] profit
saldo [förtjänst] n balance
överskott [förtjänst] n excess
ränta [inkomst] (u revenue
utdelning [inkomst] (u distribution
utbyte [inkomst] n yield
avkastning [inkomst] (u yield
rest [återstod] (u vestige
profit [återstod] (u rake-off (informal)
förtjänst [återstod] (u gainings
inkomst [återstod] (u emolument (formal)
skörd [återstod] (u crop
kapital [sparslant] n capital
tillgång [sparslant] (u] och efterfrågan [i access
förmögenhet [sparslant] (u wealth
plus [tillskott] n plus
insats [bank] (u effort