Söktermen vital har 7 resultat
SVSvenskaENEngelska
vital vital
vital(a)[medicin] vital(a)[medicin]
SVSynonymer för vitalENÖversättningar
fräsch[väl bibehållen]fresh
ungdomlig[väl bibehållen]juvenescent
intresserad[vaken]concerned
mottaglig[vaken]susceptible
alert[vaken](ualert
känslig[vaken]sensitive
livlig[vaken]spirited
funktionsduglig[livsduglig]operational
stark[livsduglig]strong
sund[livsduglig]nsalubrious(formal)
robust[livsduglig]robust
motståndskraftig[livsduglig]resistant
livskraftig[livsduglig]viable
behövlig[nödig]needful
erforderlig[nödig]requisite
oumbärlig[nödig]indispensable
oundgänglig[nödig]indispensable
oersättlig[nödig]irreparable
väsentlig[nödig]integral
nödvändig[nödig]requisite
ENEngelskaSVSvenska
vital(a)[importance] väsentlig(a)[importance]
vital livsfarlig
vital(a)[medicine] livsviktig(a)[medicine]
vital(a)[medicine] vital(a)[medicine]
vital livs-

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för vitalSVÖversättningar
animate[animal]besjäla
breathing[animal]andning(u)
living[animal]levebröd{n}
active[animal]verksam
mortal[animal]människa(u)
alive[animal]levande
lively[agility]alert(u)
energetic[agility]hurtig
animated[agility]själfull
essential[necessity]viktig
important[necessity]viktig
critical[necessity]vansklig
indispensable[necessity]oumbärlig
requisite[necessity]erforderlig
serious[property]seriös
weighty[property]tung
consequential[property]följdriktig
considerable[property]avsevärd
momentous[property]mycket viktig
great[property]bra