Söktermen voiced har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
voiced tonande
voiced (adj) [sounded with vibration of the vocal cords] tonande (adj) [sounded with vibration of the vocal cords]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för voiced SV Översättningar
spoken [speech] muntlig
unwritten [speech] oskriven
phonetic [speech] fonetisk
oral [speech] muntlig
declared [expressed] deklarerat
proclaimed [expressed] proklamerade
said [expressed] i fråga
pronounced [expressed] utpräglad
issued [expressed] utgivna
released [expressed] utgiven