Söktermen void of har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
void of (o) [devoid] saknande (o) [devoid]
void of (o) [devoid] utan (o) [devoid]
void of (o) [devoid] blottad på (o) [devoid]
void of (o) [devoid] tom på (o) [devoid]

EN SV Översättningar för void

void (v) [laws]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
upplösa (v) [laws]
 • upplöst
void (v) [laws]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
avskaffa (v) [laws]
 • avskaffad
void (v) [cancel]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
annullera (v) [cancel]
 • annullerad
void (v) [laws]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
annullera (v) [laws]
 • annullerad
void (v) [cancel]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
upphäva (v) [cancel]
 • upphävd
void (v) [laws]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
upphäva (v) [laws]
 • upphävd
void (v) [cancel]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
ogiltigförklara (v) [cancel]
 • ogiltigförklarad
void tom
void (n) [lack] brist (n) [lack] (u)
void (n) [lack] lucka (n) [lack] (u)

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]