Söktermen wait har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
wait
 • waited
 • wait
 • wait
 • waited
 • waited
vänta
 • väntad
wait (v) [general]
 • waited
 • wait
 • wait
 • waited
 • waited
vänta (v) [general]
 • väntad
wait (n) [time] väntan (n) [time] (invariable)
wait (n) [time] väntetid (n) [time] (u)
wait passa upp
EN Engelska SV Svenska
wait
 • waited
 • wait
 • wait
 • waited
 • waited
bida
 • bidad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för wait SV Översättningar
sit [stay] сидеть (vi)
sojourn [stay] пребыва́ние (n v)
tarry [stay] (literature мешкать (v n adj)
abide [stay] ждать (vt)
stay [action] оста́ться (n v)
delay [activity] опозда́ние (n v)
deliberate [activity] взве́шенный (adj v)
expect [await] наде́яться (v)
help [serve] помощь (f)