Söktermen Waiting for My Rocket to Come har 2 resultat

SV EN Översättningar för for

för too
för (o) [grad] too (o) [grad]
för (o) [grad] overly (o) [grad]
för (o) [grund] as (o) [grund]
för (o) [allmän] to (o) [allmän]
för (o) [till ära för] to (o) [till ära för]
för (o) [grund] because (o) [grund]
för (o) [grund] because of the fact that (o) [grund]
för (o) [grund] as a result of (o) [grund]
för (o) [grund] on account of (o) [grund]

SV EN Översättningar för to

thaw
(v n) [a warmth of weather] thaw (v n) [a warmth of weather]

EN SV Översättningar för waiting

waiting (n) [general] väntan (n) [general] (invariable)
waiting (n) [time] väntan (n) [time] (invariable)
waiting (n) [time] väntetid (n) [time] (u)
waiting väntar

EN SV Översättningar för for

for prenumerera på
for (o) [general] för (o) [general]
for (o) [reason] för (o) [reason]
for (o) [reason] (o) [reason]
for (o) [general] till (o) [general]
for (o) [reason] på grund av (o) [reason]
for åt
for (o) [reason] därför att (o) [reason]
for (conj prep) [because] eftersom (conj prep) [because]
for (o) [reason] eftersom (o) [reason]

EN SV Översättningar för my

my min (u)
my (a) [poss. determiner - sg.] min (a) [poss. determiner - sg.] (u)
my (a) [poss. determiner - sg.] mitt (a) [poss. determiner - sg.]
my (a) [poss. determiner - pl.] mina (a) [poss. determiner - pl.]
my mitt
my mina

EN SV Översättningar för rocket

rocket (v) [prices] skjuta i höjden (v) [prices]
rocket (n) [aeronautics] raket (n) [aeronautics] (u)

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]

EN SV Översättningar för come

come
 • come
 • come
 • come
 • came
 • came
komma {n}
 • kommen
come (v) [general]
 • come
 • come
 • come
 • came
 • came
komma (v) {n} [general]
 • kommen