Söktermen walk har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
walk (v) [dog] ta ut (v) [dog]
walk (v) [accompany]
 • walked
 • walk
 • walk
 • walked
 • walked
följa (v) [accompany]
 • följd
walk
 • walked
 • walk
 • walk
 • walked
 • walked
 • gången
walk (v) [physical activity]
 • walked
 • walk
 • walk
 • walked
 • walked
(v) [physical activity]
 • gången
walk (v) [dog] gå ut med (v) [dog]
EN Engelska SV Svenska
walk (v) [accompany] gå med (v) [accompany]
walk (n) [walking] gång (n) [walking] (u)
walk
 • walked
 • walk
 • walk
 • walked
 • walked
vandra
 • vandrad
walk (v) [physical activity]
 • walked
 • walk
 • walk
 • walked
 • walked
promenera (v) [physical activity]
 • promenerad
walk (n) [entertainment] promenad (n) [entertainment] (u)
walk (v) [entertainment]
 • walked
 • walk
 • walk
 • walked
 • walked
spatsera (v) [entertainment]
 • spatserad
walk (v) [entertainment]
 • walked
 • walk
 • walk
 • walked
 • walked
flanera (v) [entertainment]
 • flanerad
walk (n) [entertainment] vandring (n) [entertainment] (u)
walk (n) [road] promenadväg (n) [road] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för walk SV Översättningar
tramp [travel] lastfartyg
explore [travel] genomforska
hike [travel] fotvandra
field [thing] fält {n}
course [thing] kosa
sphere [thing] rymnd
area [thing] yta (u)
impetus [thing] impuls (u)
behaviour [thing] beteende {n}
conduct [thing] (formal vandel
career [thing] karriär (u)
stroll [travel by foot] spankulera
traverse [travel by foot] (formal travers
wander [travel by foot] vandra
roam [travel by foot] flacka omkring
range [travel by foot] omfång {n}
perambulate [travel by foot] (formal vandra omkring i
post [patrol] posta
precinct [patrol] n område {n}
beat [patrol] (informal hamra