Söktermen wall har 9 resultat
ENEngelskaSVSvenska
wall mur(u)
wall(n)[exterior] mur(n)[exterior](u)
wall(v)[property] omge med en mur(v)[property]
wall vägg(u)
wall(v n)[anatomy, zoology, botany: divisive or containing structure] vägg(v n)[anatomy, zoology, botany: divisive or containing structure](u)
ENEngelskaSVSvenska
wall(n)[general] vägg(n)[general](u)
wall(n)[room] vägg(n)[room](u)
wall vall(u)
wall barriär(u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för wallSVÖversättningar
dike[embankment]dike{n}
barrier[embankment]spärr(u)
gate[embankment]port(u)
dam[embankment]moder(u)
footing[foundation]fotfäste{n}
bed[foundation]bädd
bottom[foundation]bak(u (informal))
groundwork[foundation]grundstomme
basement[foundation]källare(u)
distribute[allocation]fördela
parcel[allocation]paket{n}
apportion[allocation]anslå
deal[allocation]planka(u)
deal out[allocation]distribuera
dole[allocation]arbetslöshetsunderstöd{n}
partition[allocation]uppdelning{u}
divide[allocation]dividera
envelop[encircle]innesluta
circumscribe[encircle]omskriva
circle[encircle]cirkel(u)