Söktermen warning har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
warning alarm {n}
warning (n) [information] tips (n) {n} [information]
warning (n) [information] vink (n) [information] (u)
warning (n) [disapproval] förmaning (n) [disapproval] (u)
warning (n) [disapproval] varning (n) [disapproval] (u)
EN Engelska SV Svenska
warning (n) [future] varning (n) [future] (u)
warning (n) [information] varning (n) [information] (u)
warning (n int) [instance of warning someone] varning (n int) [instance of warning someone] (u)
warning (n) [sign] varning (n) [sign] (u)
warning uppsägning (u)
warning larm {n}

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för warning SV Översättningar
signal [caution] tegn
vigilance [caution] (formal årvågenhed (n)
alarm [caution] alarm
alert [caution] livlig
appeal [urging] anke
caution [indication] advare (v)
sign [indication] tegn
notice [indication] iagttagelse
coercion [language] tvang (n)
threat [language] trussel
suggestion [admonition] forslag (n)
command [final] befaling
proposal [final] forslag (n)
mandate [final] mandat
ultimatum [final] ultimatum (n)