Söktermen Waste har 27 resultat
EN Engelska SV Svenska
waste (n) [area] ofruktbar mark (n) [area] (u)
waste öda
waste slösa
waste (n) [money] slösande (n) {n} [money]
waste (n) [use] slöseri (n) {n} [use]
waste (n) [energy] förslösande (n) {n} [energy]
waste (v) [use] slösa med (v) [use]
waste (v) [time] ödsla (v) [time]
waste (v) [money] ödsla bort (v) [money]
waste (v) [money] förslösa (v) [money]
waste (v) [time] slösa bort (v) [time]
waste (v) [money] slösa bort (v) [money]
waste (v) [time] spilla (v) [time]
waste (a) [material] avfalls- (a) [material]
waste (n) [area] ödemark (n) [area] (u)
waste ödelägga
waste (n adj v) [barren] öde (n adj v) {n} [barren]
waste öde {n}
waste (v) [money] konsumera (v) [money]
waste (v) [money] förbruka (v) [money]
waste (v) [money] kasta bort (v) [money]
waste (n) [factory] avfallsprodukt (n) [factory] (u)
waste (n) [household waste] sopor (n) [household waste] (up)
waste (n) [household waste] skräp (n) {n} [household waste]
waste (n) [household waste] avfall (n) {n} [household waste]
waste avfall {n}
waste spill {n}

Engelska Svenska översättingar