Söktermen watch chain har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
watch chain (n) [pocket watch] urkedja (n) [pocket watch] (u)

EN SV Översättningar för watch

watch (v) [be careful] ge akt på (v) [be careful]
watch (v) [be careful] se upp (v) [be careful]
watch (v) [look] se på (v) [look]
watch (v) [television] se på (v) [television]
watch
 • watched
 • watch
 • watch
 • watched
 • watched
vaka
 • vakad
watch (v) [night] stanna uppe (v) [night]
watch (v) [night] hålla sig vaken (v) [night]
watch (v) [person]
 • watched
 • watch
 • watch
 • watched
 • watched
observera (v) [person]
 • observerad
watch (v) [child care]
 • watched
 • watch
 • watch
 • watched
 • watched
passa (v) [child care]
 • passad
watch (v) [child care] se efter (v) [child care]

EN SV Översättningar för chain

chain länk (u)
chain (v) [prisoner] sätta bojor på (v) [prisoner]
chain
 • chained
 • chain
 • chain
 • chained
 • chained
kedja (u)
 • kedjad
chain (n) [general]
 • chained
 • chain
 • chain
 • chained
 • chained
kedja (n) [general] (u)
 • kedjad