Söktermen wear down har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
wear down (v) [technical] skava av (v) [technical]
wear down (v) [material] nöta ut (v) [material]
wear down (v) [technical] nöta ut (v) [technical]
wear down (v) [material] slita ned (v) [material]
wear down (v) [technical] slita ned (v) [technical]

EN SV Översättningar för wear

wear (v) [material] nöta ut (v) [material]
wear (v) [material] slita ned (v) [material]
wear (v) [clothing] bära (v) [clothing]
wear (v n) [clothing] klädsel (v n) [clothing] (u)
wear (v) [clothing] ha på sig (v) [clothing]
wear (n) [material] slitage (n) {n} [material]
wear nöta
wear nötning

EN SV Översättningar för down

down (o) [direction] nedåt (o) [direction]
down utför
down (o) [position] ned (o) [position]
down (o) [quantity] ned (o) [quantity]
down (o) [money] kontant (o) [money]
down (a) [feelings] nedslagen (a) [feelings]
down (a) [feelings] modfälld (a) [feelings]
down (a) [feelings] slokörad (a) [feelings]
down (a) [feelings] ledsen (a) [feelings]
down (a) [feelings] förkrossad (a) [feelings]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för wear down SV Översättningar
erode [reduction] erodera
reduce [reduction] minska
decay [reduction] förfalla
diminish [reduction] minska
dwindle [reduction] minska
wane [reduction] avta
wear away [reduction] skava av
waste [reduction] avfalls-
fatigue [exhaust] utmattning (u)
drain [exhaust] låta rinna av
tire [exhaust] däck {n}
wear [exhaust] nöta ut
weary [exhaust] uttröttad
jade [exhaust] jade (u)