Söktermen while har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
while (o) [duration] så länge (o) [duration]
while (n conj v) [although] fastän (n conj v) [although]
while (o) [concession] fastän (o) [concession]
while (o) [concession] då däremot (o) [concession]
while (o) [concession] medan (o) [concession]
EN Engelska SV Svenska
while (o) [duration] medan (o) [duration]
while (n) [time] stund (n) [time] (u)
while under det att

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för while SV Översättningar
in the act of [part of speech] i färd att
at the same time [part of speech] samtidigt
during [part of speech] genom hela (prep)
as [part of speech] såsom
meanwhile [duration] så länge
when [duration]
whilst [during] medan
in [during]
at [during] till