Söktermen whisper har 10 resultat
ENEngelskaSVSvenska
whisper(n)[story] rykte(n){n}[story]
whisper(v)[voice]
 • whispered
 • whisper
 • whisper
 • whispered
 • whispered
viska(v)[voice](u)
 • viskad
whisper(v)[wind]
 • whispered
 • whisper
 • whisper
 • whispered
 • whispered
viska(v)[wind](u)
 • viskad
whisper(v)[words]
 • whispered
 • whisper
 • whisper
 • whispered
 • whispered
viska(v)[words](u)
 • viskad
whisper(v)[wind]
 • whispered
 • whisper
 • whisper
 • whispered
 • whispered
susa(v)[wind]
 • susad
ENEngelskaSVSvenska
whisper(n)[wind] sus(n){n}[wind]
whisper(n v)[act of speaking in a quiet voice] viskning(n v)[act of speaking in a quiet voice](u)
whisper(n)[voice] viskning(n)[voice](u)
whisper(n)[wind] viskning(n)[wind](u)
whisper(n)[story] hörsägen(n)[story](invariable)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för whisperSVÖversättningar
gasp[activity]дърпане(v n)
breathe[activity]съществувам(sǎštestvuvam)
exhale[activity]издишвам(v)
divulge[disclose]разкривам(v)
confide[disclose]поверявам(v)
digression[speech]отклонение(n)
departure[speech]смърт{f}(smǎrt)
diversion[speech]отклонение(n)
clue[hint]указание(n v)