Söktermen XML Metadata Interchange har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
XML Metadata Interchange XMI

EN SV Översättningar för xml

XML (init) [extensible markup language] XML (init) [extensible markup language] (init)

EN SV Översättningar för metadata

EN SV Översättningar för interchange

interchange omväxla
interchange (v) [idea] byta (v) [idea]
interchange (n) [idea] utbyte (n) {n} [idea]
interchange (v) [idea] utbyta (v) [idea]
interchange (v) [idea] växla (v) [idea]
interchange (v) [idea] utväxla (v) [idea]
interchange (n) [traffic] trafikplats med flera plan (n) [traffic] (u)