Söktermen ytterligare har 8 resultat
SVSvenskaENEngelska
ytterligare(o)[intensifierande ord] yet(o)[intensifierande ord]
ytterligare(o)[intensifierande ord] still(o)[intensifierande ord]
ytterligare further
ytterligare additional
ytterligare(a)[information] additional(a)[information]
SVSvenskaENEngelska
ytterligare(a)[information] supplementary(a)[information]
ytterligare(o)[intensifierande ord] even(o)[intensifierande ord]
ytterligare(a)[information] extra(a)[information]
SVSynonymer för ytterligareENÖversättningar
annars[för övrigt]senão
dessutom[för övrigt]além disso
övrig[för övrigt]restante{m}
jämte[och]afora de
med[och]dentro
därtill[och]além disso
ändå[ännu]mesmo assim
än[ännu]ainda
annorlunda[skiljaktig]diferente{m}
särskild[skiljaktig]específico
olika[skiljaktig]vários
alternativ[skiljaktig]nalternativa{f}
annan[skiljaktig]outro
mera[längre]mais
vidare[längre]ainda por cima
extra[dessutom]extra
för övrigt[därjämte]casualmente
också[därjämte]também
även[därjämte]nem sequer
likaledes[därjämte]similarmente(adv)