Söktermen yttersta domen har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
yttersta domen (n) [religion] (invariable) Last Judgement (n) [religion]

SV EN Översättningar för yttersta

yttersta (adj n) [Situated at the most distant limit] utmost (adj n) [Situated at the most distant limit]
SV Synonymer för yttersta domen EN Översättningar
fall [fördärv] n fall
förstörelse [fördärv] (u destruction
nederlag [fördärv] n defeat
sammanbrott [fördärv] n collapse
tillintetgörelse [fördärv] (u annihilation
ödeläggelse [fördärv] (u destruction
ruin [fördärv] (u ruin
kollaps [fördärv] (u collapse
förintelse [fördärv] (u destruction
fördömelse [fördärv] (u condemnation
undergång [fördärv] (u doom
pånyttfödelse [uppstigande från de döda] (u regeneration
renässans [uppstigande från de döda] (u Renaissance
uppståndelse [uppstigande från de döda] (u commotion