Söktermen antes de har 28 resultat
ES Spanska SV Svenska
antes de (o) [tiempo] gången (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] förut (o) [tiempo]
antes de (prep adv conj) [at an earlier time] förut (prep adv conj) [at an earlier time]
antes de (o) [tiempo] senast (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] för ... sedan (o) [tiempo]
ES Spanska SV Svenska
antes de (o) [tiempo] i (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] i förväg (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] på förhand (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] i förskott (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] fordom (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] föregående (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] tidigare (o) [tiempo]
antes de (prep adv conj) [at an earlier time] tidigare (prep adv conj) [at an earlier time]
antes de (o) [tiempo] svunnen (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] till (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] på gamla dagar (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] vid det tillfället (o) [tiempo]
antes de (prep adv conj) [at an earlier time] förr (prep adv conj) [at an earlier time]
antes de (o) [tiempo] på den tiden (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] tills (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] förrän (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] till dess att (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] ända tills (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] ända till (o) [tiempo]
antes de (o) [tiempo] före (o) [tiempo]
antes de före
antes de (o) [tiempo] innan (o) [tiempo]
antes de innan

ES SV Översättningar för antes

antes (o) [origen] i början (o) [origen]
antes (o) [origen] först (o) [origen]
antes (prep adv conj) [earlier than in time] innan (prep adv conj) [earlier than in time]
antes (o) [tiempo] innan (o) [tiempo]
antes (prep adv conj) [earlier than in time] före (prep adv conj) [earlier than in time]
antes (prep adv conj) [in front of according to an ordering system] före (prep adv conj) [in front of according to an ordering system]
antes (o) [tiempo] före (o) [tiempo]
antes (o) [general] hittills (o) [general]
antes (o) [pasado] på den tiden (o) [pasado]
antes (o) [tiempo] på den tiden (o) [tiempo]

ES SV Översättningar för de

de (adj) [having a bad or foul taste] äcklig (adj) [having a bad or foul taste]
de (o) [general] för (o) [general]
de (o) [general] till (o) [general]
de (o) [concerniente] beträffande (o) [concerniente]
de (o) [sujeto] beträffande (o) [sujeto]
de (o) [concerniente] angående (o) [concerniente]
de (prep adv adj) [concerning] angående (prep adv adj) [concerning]
de (o) [sujeto] angående (o) [sujeto]
de (o) [concerniente] med avseende på (o) [concerniente]
de (o) [sujeto] med avseende på (o) [sujeto]