Söktermen bedöma har 36 resultat
SV Svenska ES Spanska
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
juzgar (v) [mening]
 • juzgado
 • juzgan
 • juzgas
 • hubieron juzgado
 • hubiste juzgado
bedöma (v) [värde]
 • bedömd
clasificar (v) [värde]
 • clasificado
 • clasifican
 • clasificas
 • hubieron clasificado
 • hubiste clasificado
bedöma (v) [värdera]
 • bedömd
clasificar (v) [värdera]
 • clasificado
 • clasifican
 • clasificas
 • hubieron clasificado
 • hubiste clasificado
bedöma (v) [avgöra]
 • bedömd
considerar (v) [avgöra]
 • considerado
 • consideran
 • consideras
 • hubiste considerado
 • hubieron considerado
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
considerar (v) [mening]
 • considerado
 • consideran
 • consideras
 • hubiste considerado
 • hubieron considerado
SV Svenska ES Spanska
bedöma (v) [skatt]
 • bedömd
considerar (v) [skatt]
 • considerado
 • consideran
 • consideras
 • hubiste considerado
 • hubieron considerado
bedöma (v) [värde]
 • bedömd
considerar (v) [värde]
 • considerado
 • consideran
 • consideras
 • hubiste considerado
 • hubieron considerado
bedöma (v) [värdera]
 • bedömd
considerar (v) [värdera]
 • considerado
 • consideran
 • consideras
 • hubiste considerado
 • hubieron considerado
bedöma (v) [avgöra]
 • bedömd
juzgar (v) [avgöra]
 • juzgado
 • juzgan
 • juzgas
 • hubieron juzgado
 • hubiste juzgado
bedöma (v) [skatt]
 • bedömd
clasificar (v) [skatt]
 • clasificado
 • clasifican
 • clasificas
 • hubieron clasificado
 • hubiste clasificado
bedöma (v) [rättsvetenskap]
 • bedömd
juzgar (v) [rättsvetenskap]
 • juzgado
 • juzgan
 • juzgas
 • hubieron juzgado
 • hubiste juzgado
bedöma (v) [skatt]
 • bedömd
juzgar (v) [skatt]
 • juzgado
 • juzgan
 • juzgas
 • hubieron juzgado
 • hubiste juzgado
bedöma (v) [värde]
 • bedömd
juzgar (v) [värde]
 • juzgado
 • juzgan
 • juzgas
 • hubieron juzgado
 • hubiste juzgado
bedöma (v) [värdera]
 • bedömd
juzgar (v) [värdera]
 • juzgado
 • juzgan
 • juzgas
 • hubieron juzgado
 • hubiste juzgado
bedöma (v) [avgöra]
 • bedömd
encontrar (v) [avgöra]
 • encontrado
 • encuentras
 • encuentran
 • hubieron encontrado
 • hubiste encontrado
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
encontrar (v) [mening]
 • encontrado
 • encuentras
 • encuentran
 • hubieron encontrado
 • hubiste encontrado
bedöma (v) [värdera]
 • bedömd
encontrar (v) [värdera]
 • encontrado
 • encuentras
 • encuentran
 • hubieron encontrado
 • hubiste encontrado
bedöma (v) [rättsvetenskap] someter a juicio (v) [rättsvetenskap]
bedöma (v) [värde]
 • bedömd
tasar (v) [värde]
 • tasado
 • tasan
 • tasas
 • hubiste tasado
 • hubieron tasado
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
estimar (v) [mening]
 • estimado
 • estimas
 • estiman
 • hubiste estimado
 • hubieron estimado
bedöma (v) [värdera]
 • bedömd
estimar (v) [värdera]
 • estimado
 • estimas
 • estiman
 • hubiste estimado
 • hubieron estimado
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
valorar (v) [mening]
 • valorado
 • valoras
 • valoran
 • hubiste valorado
 • hubieron valorado
bedöma (v) [skatt]
 • bedömd
valorar (v) [skatt]
 • valorado
 • valoras
 • valoran
 • hubiste valorado
 • hubieron valorado
bedöma (v) [värde]
 • bedömd
valorar (v) [värde]
 • valorado
 • valoras
 • valoran
 • hubiste valorado
 • hubieron valorado
bedöma (v) [värdera]
 • bedömd
valorar (v) [värdera]
 • valorado
 • valoras
 • valoran
 • hubiste valorado
 • hubieron valorado
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
tasar (v) [mening]
 • tasado
 • tasan
 • tasas
 • hubiste tasado
 • hubieron tasado
bedöma (v) [skatt]
 • bedömd
tasar (v) [skatt]
 • tasado
 • tasan
 • tasas
 • hubiste tasado
 • hubieron tasado
bedöma (v) [avgöra]
 • bedömd
estimar (v) [avgöra]
 • estimado
 • estimas
 • estiman
 • hubiste estimado
 • hubieron estimado
bedöma (v) [värdera]
 • bedömd
tasar (v) [värdera]
 • tasado
 • tasan
 • tasas
 • hubiste tasado
 • hubieron tasado
bedöma (v) [avgöra]
 • bedömd
evaluar (v) [avgöra]
 • evaluado
 • evalúas
 • evalúan
 • hubieron evaluado
 • hubiste evaluado
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
evaluar (v) [mening]
 • evaluado
 • evalúas
 • evalúan
 • hubieron evaluado
 • hubiste evaluado
bedöma (v) [skatt]
 • bedömd
evaluar (v) [skatt]
 • evaluado
 • evalúas
 • evalúan
 • hubieron evaluado
 • hubiste evaluado
bedöma (v) [värde]
 • bedömd
evaluar (v) [värde]
 • evaluado
 • evalúas
 • evalúan
 • hubieron evaluado
 • hubiste evaluado
bedöma (v) [värdera]
 • bedömd
evaluar (v) [värdera]
 • evaluado
 • evalúas
 • evalúan
 • hubieron evaluado
 • hubiste evaluado
bedöma (v) [avgöra]
 • bedömd
clasificar (v) [avgöra]
 • clasificado
 • clasifican
 • clasificas
 • hubieron clasificado
 • hubiste clasificado
bedöma (v) [mening]
 • bedömd
clasificar (v) [mening]
 • clasificado
 • clasifican
 • clasificas
 • hubieron clasificado
 • hubiste clasificado
SV Synonymer för bedöma ES Översättningar
slita [göra slut på] trabajar tenazmente
avsluta [göra slut på] terminarse
besluta [göra slut på] resolver
bestämma [göra slut på] determinar
avtala [göra slut på] contratar
lösa [göra slut på] disolver
resolvera [göra slut på] resolver
döma [göra slut på] juzgar
besegla [göra slut på] finalizar
bekräfta [göra slut på] corroborar
ordna [göra slut på] preparar
avgöra [göra slut på] determinar
överväga [väga] contemplar
skärskåda [väga] escudriñar
pröva [väga] meteorizar
kritisera [granska] culpar
recensera [granska] reseñar
betygsätta [granska] calificar
beräkna [uppskatta] calcular
fatta [uppskatta] comprender