Söktermen hasta har 52 resultat
ES Spanska SV Svenska
hasta (prep conj n v) [Until] tills (prep conj n v) [Until]
hasta (o) [alcanzando hasta] förrän (o) [alcanzando hasta]
hasta (o) [hasta e incluyendo] förrän (o) [hasta e incluyendo]
hasta (o) [lugar] förrän (o) [lugar]
hasta (o) [tiempo] förrän (o) [tiempo]
hasta (o) [tiempo - espacio] förrän (o) [tiempo - espacio]
hasta (adj v adv n) [implying extreme example] till och med (adj v adv n) [implying extreme example]
hasta (o) [alcanzando hasta] upp till (o) [alcanzando hasta]
hasta (prep) [as much as, no more than] upp till (prep) [as much as, no more than]
hasta (o) [hasta e incluyendo] upp till (o) [hasta e incluyendo]
hasta (o) [lugar] upp till (o) [lugar]
hasta (o) [tiempo] upp till (o) [tiempo]
hasta (o) [tiempo - espacio] upp till (o) [tiempo - espacio]
hasta (o) [tiempo - espacio] till dess att (o) [tiempo - espacio]
hasta (o) [alcanzando hasta] tills (o) [alcanzando hasta]
hasta (o) [hasta e incluyendo] tills (o) [hasta e incluyendo]
hasta (o) [lugar] tills (o) [lugar]
hasta (o) [tiempo] tills (o) [tiempo]
hasta (o) [tiempo - espacio] tills (o) [tiempo - espacio]
hasta (prep conj n v) [until] tills (prep conj n v) [until]
hasta (prep conj) [up to the time of] tills (prep conj) [up to the time of]
hasta (o) [tiempo] i (o) [tiempo]
hasta (prep) [against, next to, near, towards] fram (prep) [against, next to, near, towards]
hasta (o) [tiempo] för ... sedan (o) [tiempo]
hasta (o) [tiempo] senast (o) [tiempo]
hasta (adj v adv n) [implying extreme example] ens (adj v adv n) [implying extreme example]
hasta (o) [hasta e incluyendo] ända till (o) [hasta e incluyendo]
hasta (o) [alcanzando hasta] till (o) [alcanzando hasta]
hasta (o) [hasta e incluyendo] till (o) [hasta e incluyendo]
hasta (o) [lugar] till (o) [lugar]
hasta (o) [tiempo] till (o) [tiempo]
hasta (o) [tiempo - espacio] till (o) [tiempo - espacio]
hasta (prep conj n v) [until] till (prep conj n v) [until]
hasta (o) [general] också (o) [general]
hasta (o) [general] även (o) [general]
hasta (adj v adv n) [implying extreme example] även (adj v adv n) [implying extreme example]
hasta (o) [tiempo] innan (o) [tiempo]
hasta (o) [tiempo] före (o) [tiempo]
hasta (o) [alcanzando hasta] ända till (o) [alcanzando hasta]
hasta (prep) [as much as, no more than] mest (prep) [as much as, no more than]
hasta (o) [lugar] ända till (o) [lugar]
hasta (o) [tiempo] ända till (o) [tiempo]
hasta (o) [tiempo - espacio] ända till (o) [tiempo - espacio]
hasta (o) [alcanzando hasta] ända tills (o) [alcanzando hasta]
hasta (o) [hasta e incluyendo] ända tills (o) [hasta e incluyendo]
hasta (o) [lugar] ända tills (o) [lugar]
hasta (o) [tiempo] ända tills (o) [tiempo]
hasta (o) [tiempo - espacio] ända tills (o) [tiempo - espacio]
hasta (o) [alcanzando hasta] till dess att (o) [alcanzando hasta]
hasta (o) [hasta e incluyendo] till dess att (o) [hasta e incluyendo]
hasta (o) [lugar] till dess att (o) [lugar]
hasta (o) [tiempo] till dess att (o) [tiempo]

Spanska Svenska översättingar

ES Synonymer för hasta SV Översättningar
inclusive [incluso] inklusive
contenido [aun] m innehåll {n}
incluido [aun] inkluderat
también [aun] också
incluso [aun] till och med