Söktermen hasta el fin de har 4 resultat
Hoppa till
ES Spanska SV Svenska
hasta el fin de (o) [tiempo] ut (o) [tiempo]
hasta el fin de (o) [tiempo] till slutet av (o) [tiempo]
hasta el fin de (o) [tiempo] hela tiden (o) [tiempo]
hasta el fin de (o) [tiempo] från början till slut (o) [tiempo]

ES SV Översättningar för hasta

hasta (prep) [as much as, no more than] mest (prep) [as much as, no more than]
hasta (o) [alcanzando hasta] till (o) [alcanzando hasta]
hasta (o) [hasta e incluyendo] till (o) [hasta e incluyendo]
hasta (o) [lugar] till (o) [lugar]
hasta (o) [tiempo] till (o) [tiempo]
hasta (o) [tiempo - espacio] till (o) [tiempo - espacio]
hasta (prep conj n v) [until] till (prep conj n v) [until]
hasta (o) [general] också (o) [general]
hasta (o) [general] även (o) [general]
hasta (adj v adv n) [implying extreme example] även (adj v adv n) [implying extreme example]

ES SV Översättningar för el

el (article adv) [used with the name of a member of a class to refer to all things in that class] -a (article adv) {n} [used with the name of a member of a class to refer to all things in that class]
el (article adv) [article] det (article adv) [article]
el (o) [artículo definido] det (o) [artículo definido]
el (article adv) [used as an alternative to a possessive pronoun before body parts] det (article adv) [used as an alternative to a possessive pronoun before body parts]
el (article adv) [with a superlative] det (article adv) [with a superlative]
el den
el (article adv) [article] den (article adv) [article]
el (o) [artículo definido] den (o) [artículo definido]
el (article adv) [used as an alternative to a possessive pronoun before body parts] den (article adv) [used as an alternative to a possessive pronoun before body parts]
el (article adv) [with a superlative] den (article adv) [with a superlative]

ES SV Översättningar för fin

fin (n) [actividad] {m} upphörande (n) {n} [actividad]
fin (n) [conclusión] {m} upphörande (n) {n} [conclusión]
fin {m} slut {n}
fin (n) [actividad] {m} slut (n) {n} [actividad]
fin (n) [conclusión] {m} slut (n) {n} [conclusión]
fin (n) [end of a story] {m} slut (n) {n} [end of a story]
fin (n v) [extreme part] {m} slut (n v) {n} [extreme part]
fin (n) [actividad] {m} avslut (n) {n} [actividad]
fin (n) [conclusión] {m} avslut (n) {n} [conclusión]
fin (n) [propósito] {m} syfte (n) {n} [propósito]

ES SV Översättningar för de

de (adj) [having a bad or foul taste] äcklig (adj) [having a bad or foul taste]
de (o) [general] för (o) [general]
de (o) [general] till (o) [general]
de (o) [concerniente] beträffande (o) [concerniente]
de (o) [sujeto] beträffande (o) [sujeto]
de (o) [concerniente] angående (o) [concerniente]
de (prep adv adj) [concerning] angående (prep adv adj) [concerning]
de (o) [sujeto] angående (o) [sujeto]
de (o) [concerniente] med avseende på (o) [concerniente]
de (o) [sujeto] med avseende på (o) [sujeto]