Söktermen ligga har 17 resultat
SV Svenska ES Spanska
ligga (v) [position] tenderse (v) [position]
ligga estar tumbado
ligga estar echado
ligga estar acostado
ligga (v) [position]
 • legad
yacer (v) [position]
 • yacido
 • yaces
 • yacen
 • hubiste yacido
 • hubieron yacido
SV Svenska ES Spanska
ligga (v) [läge]
 • legad
yacer (v) [läge]
 • yacido
 • yaces
 • yacen
 • hubiste yacido
 • hubieron yacido
ligga (v) [position] acostarse (v) [position]
ligga (v) [läge] acostarse (v) [läge]
ligga (v) [läge] estar situado (v) [läge]
ligga (v) [läge] tenderse (v) [läge]
ligga (v n) [of an object: occupy a given position permanently] asentarse (v n) [of an object: occupy a given position permanently]
ligga (v) [position]
 • legad
estar (v) [position]
 • estado
 • estás
 • están
 • hubiste estado
 • hubieron estado
ligga (v) [occupy a place]
 • legad
estar (v) [occupy a place]
 • estado
 • estás
 • están
 • hubiste estado
 • hubieron estado
ligga (v) [läge]
 • legad
estar (v) [läge]
 • estado
 • estás
 • están
 • hubiste estado
 • hubieron estado
ligga
 • legad
estar
 • estado
 • estás
 • están
 • hubiste estado
 • hubieron estado
ligga (v) [position] estar situado (v) [position]
ligga
 • legad
yacer
 • yacido
 • yaces
 • yacen
 • hubiste yacido
 • hubieron yacido