Söktermen likhet har 11 resultat
SV Svenska ES Spanska
likhet (n) [state of resembling] (u) parecido (n) {m} [state of resembling]
likhet (n) [that which resembles] (u) parecido (n) {m} [that which resembles]
likhet (n) [closeness] (u) semejanza (n) {f} [closeness]
likhet (n) [state of resembling] (u) semejanza (n) {f} [state of resembling]
likhet (n) [that which resembles] (u) semejanza (n) {f} [that which resembles]
SV Svenska ES Spanska
likhet (n) [closeness] (u) similitud (n) {f} [closeness]
likhet (n) [state of resembling] (u) similitud (n) {f} [state of resembling]
likhet (n) [state of being similar or alike] (u) comparación (n) {f} [state of being similar or alike]
likhet (n) [mathematics: fact of having the same value] (u) paridad (n) {f} [mathematics: fact of having the same value]
likhet (n) [closeness] (u) similaridad (n) [closeness] (n)
likhet (n) [state of resembling] (u) similaridad (n) [state of resembling] (n)
SV Synonymer för likhet ES Översättningar
trohet [överensstämmelse] (u faithfulness
likformighet [likställdhet] (u uniformity
jämlikhet [likställdhet] equality
paritet [likställdhet] (u parity
analogi [likställdhet] (u analogy
motsvarighet [samstämmighet] (u equivalent
samklang [samstämmighet] (u unison
enhällighet [samstämmighet] (u unanimity (formal)
förenlighet [samstämmighet] (u compatibilty
harmoni [samstämmighet] (u concord
frändskap [samstämmighet] (u relationship
parallell [samstämmighet] (u parallel
identitet [samstämmighet] (u identity
korrespondens [samstämmighet] (u correspondence
överensstämmelse [samstämmighet] (u accordance
likvärdighet [likavärde] (u equivalence
sympati [själsfrändskap] (u sympathies
tycke [själsfrändskap] n liking
släktskap [själsfrändskap] n affinity
dragning [släktskap] (u traction