Söktermen minska har 85 resultat
SV Svenska ES Spanska
minska (v) [avta]
 • minskad
aflojar (v) [avta]
 • aflojado
 • aflojas
 • aflojan
 • hubiste aflojado
 • hubieron aflojado
minska (v) [värk]
 • minskad
aliviar (v) [värk]
 • aliviado
 • alivias
 • alivian
 • hubiste aliviado
 • hubieron aliviado
minska (v) [mildra]
 • minskad
aliviar (v) [mildra]
 • aliviado
 • alivias
 • alivian
 • hubiste aliviado
 • hubieron aliviado
minska (v) [allmän]
 • minskad
aliviar (v) [allmän]
 • aliviado
 • alivias
 • alivian
 • hubiste aliviado
 • hubieron aliviado
minska (v) [skära ner]
 • minskad
restringir (v) [skära ner]
 • restringido
 • restringes
 • restringen
 • hubiste restringido
 • hubieron restringido
SV Svenska ES Spanska
minska (v) [förkorta]
 • minskad
restringir (v) [förkorta]
 • restringido
 • restringes
 • restringen
 • hubiste restringido
 • hubieron restringido
minska (v) [beskära]
 • minskad
restringir (v) [beskära]
 • restringido
 • restringes
 • restringen
 • hubiste restringido
 • hubieron restringido
minska (v) [storlek]
 • minskad
aflojar (v) [storlek]
 • aflojado
 • aflojas
 • aflojan
 • hubiste aflojado
 • hubieron aflojado
minska (v) [kvantitet]
 • minskad
aflojar (v) [kvantitet]
 • aflojado
 • aflojas
 • aflojan
 • hubiste aflojado
 • hubieron aflojado
minska (v) [göra mindre]
 • minskad
aflojar (v) [göra mindre]
 • aflojado
 • aflojas
 • aflojan
 • hubiste aflojado
 • hubieron aflojado
minska (v) [fart]
 • minskad
aflojar (v) [fart]
 • aflojado
 • aflojas
 • aflojan
 • hubiste aflojado
 • hubieron aflojado
minska (v) [allmän]
 • minskad
calmar (v) [allmän]
 • calmado
 • calmas
 • calman
 • hubiste calmado
 • hubieron calmado
minska (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • minskad
desaparecer (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • desaparecido
 • desapareces
 • desaparecen
 • hubiste desaparecido
 • hubieron desaparecido
minska (v) [värk]
 • minskad
atenuar (v) [värk]
 • atenuado
 • atenúas
 • atenúan
 • hubiste atenuado
 • hubieron atenuado
minska (v) [mildra]
 • minskad
atenuar (v) [mildra]
 • atenuado
 • atenúas
 • atenúan
 • hubiste atenuado
 • hubieron atenuado
minska (v) [allmän]
 • minskad
atenuar (v) [allmän]
 • atenuado
 • atenúas
 • atenúan
 • hubiste atenuado
 • hubieron atenuado
minska (v) [förkorta]
 • minskad
recortar (v) [förkorta]
 • recortado
 • recortas
 • recortan
 • hubiste recortado
 • hubieron recortado
minska (v) [beskära]
 • minskad
recortar (v) [beskära]
 • recortado
 • recortas
 • recortan
 • hubiste recortado
 • hubieron recortado
minska (v n) [to bring down or reduce to a lower state]
 • minskad
menguar (v n) [to bring down or reduce to a lower state]
 • menguado
 • menguas
 • menguan
 • hubiste menguado
 • hubieron menguado
minska (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • minskad
menguar (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • menguado
 • menguas
 • menguan
 • hubiste menguado
 • hubieron menguado
minska (v) [skära ner]
 • minskad
mermar (v) [skära ner]
 • mermado
 • mermas
 • merman
 • hubiste mermado
 • hubieron mermado
minska (v) [arbetsstyrka]
 • minskad
mermar (v) [arbetsstyrka]
 • mermado
 • mermas
 • merman
 • hubiste mermado
 • hubieron mermado
minska (v) [mildra]
 • minskad
apaciguar (v) [mildra]
 • apaciguado
 • apaciguas
 • apaciguan
 • hubiste apaciguado
 • hubieron apaciguado
minska (v) [To make smaller]
 • minskad
diminuir (v) [To make smaller]
 • diminuido
 • diminuyes
 • diminuyen
 • hubiste diminuido
 • hubieron diminuido
minska (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] agotarse (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
minska (v) [kvantitet] disiparse (v) [kvantitet]
minska (v) [effekt] disiparse (v) [effekt]
minska (v) [värde] quitar mérito a (v) [värde]
minska (v) [värde]
 • minskad
deslucir (v) [värde]
 • deslucido
 • desluces
 • deslucen
 • hubiste deslucido
 • hubieron deslucido
minska (v) [värk]
 • minskad
sosegar (v) [värk]
 • sosegado
 • sosiegas
 • sosiegan
 • hubiste sosegado
 • hubieron sosegado
minska (v) [mildra]
 • minskad
sosegar (v) [mildra]
 • sosegado
 • sosiegas
 • sosiegan
 • hubiste sosegado
 • hubieron sosegado
minska (v) [allmän]
 • minskad
sosegar (v) [allmän]
 • sosegado
 • sosiegas
 • sosiegan
 • hubiste sosegado
 • hubieron sosegado
minska (v) [värk]
 • minskad
apaciguar (v) [värk]
 • apaciguado
 • apaciguas
 • apaciguan
 • hubiste apaciguado
 • hubieron apaciguado
minska (v n) [to bring down or reduce to a lower state]
 • minskad
suprimir (v n) [to bring down or reduce to a lower state]
 • suprimido
 • suprimes
 • suprimen
 • hubiste suprimido
 • hubieron suprimido
minska (v) [allmän]
 • minskad
apaciguar (v) [allmän]
 • apaciguado
 • apaciguas
 • apaciguan
 • hubiste apaciguado
 • hubieron apaciguado
minska (v) [värk]
 • minskad
mitigar (v) [värk]
 • mitigado
 • mitigas
 • mitigan
 • hubiste mitigado
 • hubieron mitigado
minska (v) [mildra]
 • minskad
mitigar (v) [mildra]
 • mitigado
 • mitigas
 • mitigan
 • hubiste mitigado
 • hubieron mitigado
minska (v) [allmän]
 • minskad
mitigar (v) [allmän]
 • mitigado
 • mitigas
 • mitigan
 • hubiste mitigado
 • hubieron mitigado
minska (v) [värk]
 • minskad
aplacar (v) [värk]
 • aplacado
 • aplacas
 • aplacan
 • hubiste aplacado
 • hubieron aplacado
minska (v) [mildra]
 • minskad
aplacar (v) [mildra]
 • aplacado
 • aplacas
 • aplacan
 • hubiste aplacado
 • hubieron aplacado
minska (v) [allmän]
 • minskad
aplacar (v) [allmän]
 • aplacado
 • aplacas
 • aplacan
 • hubiste aplacado
 • hubieron aplacado
minska (v) [värk]
 • minskad
calmar (v) [värk]
 • calmado
 • calmas
 • calman
 • hubiste calmado
 • hubieron calmado
minska (v) [mildra]
 • minskad
calmar (v) [mildra]
 • calmado
 • calmas
 • calman
 • hubiste calmado
 • hubieron calmado
minska (v n) [make smaller]
 • minskad
disminuir (v n) [make smaller]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska (v) [kvantitet]
 • minskad
reducir (v) [kvantitet]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska (v) [göra mindre]
 • minskad
reducir (v) [göra mindre]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska (v) [förkorta]
 • minskad
reducir (v) [förkorta]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska (v) [fart]
 • minskad
reducir (v) [fart]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska (v) [effekt]
 • minskad
reducir (v) [effekt]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska (v) [beskära]
 • minskad
reducir (v) [beskära]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska (v) [avta]
 • minskad
reducir (v) [avta]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska (v) [arbetsstyrka]
 • minskad
reducir (v) [arbetsstyrka]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska (v) [storlek]
 • minskad
disminuir (v) [storlek]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska (v) [skära ner]
 • minskad
disminuir (v) [skära ner]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska (v) [skära ner]
 • minskad
reducir (v) [skära ner]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska (v) [kvantitet]
 • minskad
disminuir (v) [kvantitet]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska (v) [göra mindre]
 • minskad
disminuir (v) [göra mindre]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska (v) [förkorta]
 • minskad
disminuir (v) [förkorta]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska (v) [fart]
 • minskad
disminuir (v) [fart]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska (v) [effekt]
 • minskad
disminuir (v) [effekt]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska (v n) [become smaller]
 • minskad
disminuir (v n) [become smaller]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska (v) [avta]
 • minskad
disminuir (v) [avta]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska (v) [arbetsstyrka]
 • minskad
disminuir (v) [arbetsstyrka]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska (v) [To make smaller]
 • minskad
disminuir (v) [To make smaller]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska (v) [avta]
 • minskad
decrecer (v) [avta]
 • decrecido
 • decreces
 • decrecen
 • hubiste decrecido
 • hubieron decrecido
minska (v) [skära ner]
 • minskad
acortar (v) [skära ner]
 • acortado
 • acortas
 • acortan
 • hubiste acortado
 • hubieron acortado
minska (v) [förkorta]
 • minskad
acortar (v) [förkorta]
 • acortado
 • acortas
 • acortan
 • hubiste acortado
 • hubieron acortado
minska (v) [beskära]
 • minskad
acortar (v) [beskära]
 • acortado
 • acortas
 • acortan
 • hubiste acortado
 • hubieron acortado
minska (v) [skära ner]
 • minskad
abreviar (v) [skära ner]
 • abreviado
 • abrevias
 • abrevian
 • hubiste abreviado
 • hubieron abreviado
minska (v) [förkorta]
 • minskad
abreviar (v) [förkorta]
 • abreviado
 • abrevias
 • abrevian
 • hubiste abreviado
 • hubieron abreviado
minska (v) [beskära]
 • minskad
abreviar (v) [beskära]
 • abreviado
 • abrevias
 • abrevian
 • hubiste abreviado
 • hubieron abreviado
minska (v) [värde]
 • minskad
quitar (v) [värde]
 • quitado
 • quitas
 • quitan
 • hubiste quitado
 • hubieron quitado
minska (v) [kvantitet] ir a menos (v) [kvantitet]
minska (v) [avta] ir a menos (v) [avta]
minska (v) [kvantitet]
 • minskad
decrecer (v) [kvantitet]
 • decrecido
 • decreces
 • decrecen
 • hubiste decrecido
 • hubieron decrecido
minska (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • minskad
disminuir (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska (v) [antal]
 • minskad
descender (v) [antal]
 • descendido
 • desciendes
 • descienden
 • hubiste descendido
 • hubieron descendido
minska (v) [storlek]
 • minskad
bajar (v) [storlek]
 • bajado
 • bajas
 • bajan
 • hubiste bajado
 • hubieron bajado
minska (v) [kvantitet]
 • minskad
bajar (v) [kvantitet]
 • bajado
 • bajas
 • bajan
 • hubiste bajado
 • hubieron bajado
minska (v) [göra mindre]
 • minskad
bajar (v) [göra mindre]
 • bajado
 • bajas
 • bajan
 • hubiste bajado
 • hubieron bajado
minska (v) [fart]
 • minskad
bajar (v) [fart]
 • bajado
 • bajas
 • bajan
 • hubiste bajado
 • hubieron bajado
minska (v) [avta]
 • minskad
bajar (v) [avta]
 • bajado
 • bajas
 • bajan
 • hubiste bajado
 • hubieron bajado
minska (v) [antal]
 • minskad
bajar (v) [antal]
 • bajado
 • bajas
 • bajan
 • hubiste bajado
 • hubieron bajado
minska (v n) [to bring down or reduce to a lower state]
 • minskad
reducir (v n) [to bring down or reduce to a lower state]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska (v) [storlek]
 • minskad
reducir (v) [storlek]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido