Söktermen minska har 85 resultat
SVSvenskaESSpanska
minska(v)[avta]
 • minskad
aflojar(v)[avta]
 • aflojado
 • aflojas
 • aflojan
 • hubiste aflojado
 • hubieron aflojado
minska(v)[värk]
 • minskad
aliviar(v)[värk]
 • aliviado
 • alivias
 • alivian
 • hubiste aliviado
 • hubieron aliviado
minska(v)[mildra]
 • minskad
aliviar(v)[mildra]
 • aliviado
 • alivias
 • alivian
 • hubiste aliviado
 • hubieron aliviado
minska(v)[allmän]
 • minskad
aliviar(v)[allmän]
 • aliviado
 • alivias
 • alivian
 • hubiste aliviado
 • hubieron aliviado
minska(v)[skära ner]
 • minskad
restringir(v)[skära ner]
 • restringido
 • restringes
 • restringen
 • hubiste restringido
 • hubieron restringido
SVSvenskaESSpanska
minska(v)[förkorta]
 • minskad
restringir(v)[förkorta]
 • restringido
 • restringes
 • restringen
 • hubiste restringido
 • hubieron restringido
minska(v)[beskära]
 • minskad
restringir(v)[beskära]
 • restringido
 • restringes
 • restringen
 • hubiste restringido
 • hubieron restringido
minska(v)[storlek]
 • minskad
aflojar(v)[storlek]
 • aflojado
 • aflojas
 • aflojan
 • hubiste aflojado
 • hubieron aflojado
minska(v)[kvantitet]
 • minskad
aflojar(v)[kvantitet]
 • aflojado
 • aflojas
 • aflojan
 • hubiste aflojado
 • hubieron aflojado
minska(v)[göra mindre]
 • minskad
aflojar(v)[göra mindre]
 • aflojado
 • aflojas
 • aflojan
 • hubiste aflojado
 • hubieron aflojado
minska(v)[fart]
 • minskad
aflojar(v)[fart]
 • aflojado
 • aflojas
 • aflojan
 • hubiste aflojado
 • hubieron aflojado
minska(v)[allmän]
 • minskad
calmar(v)[allmän]
 • calmado
 • calmas
 • calman
 • hubiste calmado
 • hubieron calmado
minska(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • minskad
desaparecer(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • desaparecido
 • desapareces
 • desaparecen
 • hubiste desaparecido
 • hubieron desaparecido
minska(v)[värk]
 • minskad
atenuar(v)[värk]
 • atenuado
 • atenúas
 • atenúan
 • hubiste atenuado
 • hubieron atenuado
minska(v)[mildra]
 • minskad
atenuar(v)[mildra]
 • atenuado
 • atenúas
 • atenúan
 • hubiste atenuado
 • hubieron atenuado
minska(v)[allmän]
 • minskad
atenuar(v)[allmän]
 • atenuado
 • atenúas
 • atenúan
 • hubiste atenuado
 • hubieron atenuado
minska(v)[förkorta]
 • minskad
recortar(v)[förkorta]
 • recortado
 • recortas
 • recortan
 • hubiste recortado
 • hubieron recortado
minska(v)[beskära]
 • minskad
recortar(v)[beskära]
 • recortado
 • recortas
 • recortan
 • hubiste recortado
 • hubieron recortado
minska(v n)[to bring down or reduce to a lower state]
 • minskad
menguar(v n)[to bring down or reduce to a lower state]
 • menguado
 • menguas
 • menguan
 • hubiste menguado
 • hubieron menguado
minska(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • minskad
menguar(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • menguado
 • menguas
 • menguan
 • hubiste menguado
 • hubieron menguado
minska(v)[skära ner]
 • minskad
mermar(v)[skära ner]
 • mermado
 • mermas
 • merman
 • hubiste mermado
 • hubieron mermado
minska(v)[arbetsstyrka]
 • minskad
mermar(v)[arbetsstyrka]
 • mermado
 • mermas
 • merman
 • hubiste mermado
 • hubieron mermado
minska(v)[mildra]
 • minskad
apaciguar(v)[mildra]
 • apaciguado
 • apaciguas
 • apaciguan
 • hubiste apaciguado
 • hubieron apaciguado
minska(v)[To make smaller]
 • minskad
diminuir(v)[To make smaller]
 • diminuido
 • diminuyes
 • diminuyen
 • hubiste diminuido
 • hubieron diminuido
minska(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish] agotarse(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
minska(v)[kvantitet] disiparse(v)[kvantitet]
minska(v)[effekt] disiparse(v)[effekt]
minska(v)[värde] quitar mérito a(v)[värde]
minska(v)[värde]
 • minskad
deslucir(v)[värde]
 • deslucido
 • desluces
 • deslucen
 • hubiste deslucido
 • hubieron deslucido
minska(v)[värk]
 • minskad
sosegar(v)[värk]
 • sosegado
 • sosiegas
 • sosiegan
 • hubiste sosegado
 • hubieron sosegado
minska(v)[mildra]
 • minskad
sosegar(v)[mildra]
 • sosegado
 • sosiegas
 • sosiegan
 • hubiste sosegado
 • hubieron sosegado
minska(v)[allmän]
 • minskad
sosegar(v)[allmän]
 • sosegado
 • sosiegas
 • sosiegan
 • hubiste sosegado
 • hubieron sosegado
minska(v)[värk]
 • minskad
apaciguar(v)[värk]
 • apaciguado
 • apaciguas
 • apaciguan
 • hubiste apaciguado
 • hubieron apaciguado
minska(v n)[to bring down or reduce to a lower state]
 • minskad
suprimir(v n)[to bring down or reduce to a lower state]
 • suprimido
 • suprimes
 • suprimen
 • hubiste suprimido
 • hubieron suprimido
minska(v)[allmän]
 • minskad
apaciguar(v)[allmän]
 • apaciguado
 • apaciguas
 • apaciguan
 • hubiste apaciguado
 • hubieron apaciguado
minska(v)[värk]
 • minskad
mitigar(v)[värk]
 • mitigado
 • mitigas
 • mitigan
 • hubiste mitigado
 • hubieron mitigado
minska(v)[mildra]
 • minskad
mitigar(v)[mildra]
 • mitigado
 • mitigas
 • mitigan
 • hubiste mitigado
 • hubieron mitigado
minska(v)[allmän]
 • minskad
mitigar(v)[allmän]
 • mitigado
 • mitigas
 • mitigan
 • hubiste mitigado
 • hubieron mitigado
minska(v)[värk]
 • minskad
aplacar(v)[värk]
 • aplacado
 • aplacas
 • aplacan
 • hubiste aplacado
 • hubieron aplacado
minska(v)[mildra]
 • minskad
aplacar(v)[mildra]
 • aplacado
 • aplacas
 • aplacan
 • hubiste aplacado
 • hubieron aplacado
minska(v)[allmän]
 • minskad
aplacar(v)[allmän]
 • aplacado
 • aplacas
 • aplacan
 • hubiste aplacado
 • hubieron aplacado
minska(v)[värk]
 • minskad
calmar(v)[värk]
 • calmado
 • calmas
 • calman
 • hubiste calmado
 • hubieron calmado
minska(v)[mildra]
 • minskad
calmar(v)[mildra]
 • calmado
 • calmas
 • calman
 • hubiste calmado
 • hubieron calmado
minska(v n)[make smaller]
 • minskad
disminuir(v n)[make smaller]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska(v)[kvantitet]
 • minskad
reducir(v)[kvantitet]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska(v)[göra mindre]
 • minskad
reducir(v)[göra mindre]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska(v)[förkorta]
 • minskad
reducir(v)[förkorta]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska(v)[fart]
 • minskad
reducir(v)[fart]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska(v)[effekt]
 • minskad
reducir(v)[effekt]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska(v)[beskära]
 • minskad
reducir(v)[beskära]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska(v)[avta]
 • minskad
reducir(v)[avta]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska(v)[arbetsstyrka]
 • minskad
reducir(v)[arbetsstyrka]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska(v)[storlek]
 • minskad
disminuir(v)[storlek]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska(v)[skära ner]
 • minskad
disminuir(v)[skära ner]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska(v)[skära ner]
 • minskad
reducir(v)[skära ner]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska(v)[kvantitet]
 • minskad
disminuir(v)[kvantitet]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska(v)[göra mindre]
 • minskad
disminuir(v)[göra mindre]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska(v)[förkorta]
 • minskad
disminuir(v)[förkorta]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska(v)[fart]
 • minskad
disminuir(v)[fart]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska(v)[effekt]
 • minskad
disminuir(v)[effekt]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska(v n)[become smaller]
 • minskad
disminuir(v n)[become smaller]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska(v)[avta]
 • minskad
disminuir(v)[avta]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska(v)[arbetsstyrka]
 • minskad
disminuir(v)[arbetsstyrka]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska(v)[To make smaller]
 • minskad
disminuir(v)[To make smaller]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska(v)[avta]
 • minskad
decrecer(v)[avta]
 • decrecido
 • decreces
 • decrecen
 • hubiste decrecido
 • hubieron decrecido
minska(v)[skära ner]
 • minskad
acortar(v)[skära ner]
 • acortado
 • acortas
 • acortan
 • hubiste acortado
 • hubieron acortado
minska(v)[förkorta]
 • minskad
acortar(v)[förkorta]
 • acortado
 • acortas
 • acortan
 • hubiste acortado
 • hubieron acortado
minska(v)[beskära]
 • minskad
acortar(v)[beskära]
 • acortado
 • acortas
 • acortan
 • hubiste acortado
 • hubieron acortado
minska(v)[skära ner]
 • minskad
abreviar(v)[skära ner]
 • abreviado
 • abrevias
 • abrevian
 • hubiste abreviado
 • hubieron abreviado
minska(v)[förkorta]
 • minskad
abreviar(v)[förkorta]
 • abreviado
 • abrevias
 • abrevian
 • hubiste abreviado
 • hubieron abreviado
minska(v)[beskära]
 • minskad
abreviar(v)[beskära]
 • abreviado
 • abrevias
 • abrevian
 • hubiste abreviado
 • hubieron abreviado
minska(v)[värde]
 • minskad
quitar(v)[värde]
 • quitado
 • quitas
 • quitan
 • hubiste quitado
 • hubieron quitado
minska(v)[kvantitet] ir a menos(v)[kvantitet]
minska(v)[avta] ir a menos(v)[avta]
minska(v)[kvantitet]
 • minskad
decrecer(v)[kvantitet]
 • decrecido
 • decreces
 • decrecen
 • hubiste decrecido
 • hubieron decrecido
minska(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • minskad
disminuir(v)[(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • disminuido
 • disminuyes
 • disminuyen
 • hubiste disminuido
 • hubieron disminuido
minska(v)[antal]
 • minskad
descender(v)[antal]
 • descendido
 • desciendes
 • descienden
 • hubiste descendido
 • hubieron descendido
minska(v)[storlek]
 • minskad
bajar(v)[storlek]
 • bajado
 • bajas
 • bajan
 • hubiste bajado
 • hubieron bajado
minska(v)[kvantitet]
 • minskad
bajar(v)[kvantitet]
 • bajado
 • bajas
 • bajan
 • hubiste bajado
 • hubieron bajado
minska(v)[göra mindre]
 • minskad
bajar(v)[göra mindre]
 • bajado
 • bajas
 • bajan
 • hubiste bajado
 • hubieron bajado
minska(v)[fart]
 • minskad
bajar(v)[fart]
 • bajado
 • bajas
 • bajan
 • hubiste bajado
 • hubieron bajado
minska(v)[avta]
 • minskad
bajar(v)[avta]
 • bajado
 • bajas
 • bajan
 • hubiste bajado
 • hubieron bajado
minska(v)[antal]
 • minskad
bajar(v)[antal]
 • bajado
 • bajas
 • bajan
 • hubiste bajado
 • hubieron bajado
minska(v n)[to bring down or reduce to a lower state]
 • minskad
reducir(v n)[to bring down or reduce to a lower state]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
minska(v)[storlek]
 • minskad
reducir(v)[storlek]
 • reducido
 • reduces
 • reducen
 • hubiste reducido
 • hubieron reducido
SVSynonymer för minskaESÖversättningar
fattas[felas]faltar
saknas[felas]faltar
brista[felas]reventar
mankera[felas]pararse
fallera[felas]pararse
sina[felas]sus
tryta[felas]no alcanzar
gå tillbaka[minskas]retroceder
reduceras[minskas]reducirse
deklinera[minskas]ir cuesta abajo
försämras[minskas]deteriorarse
avta[minskas]menguar
krympa[skära ner]menguar
banta[skära ner]perder peso
falla[lägga sig]descender
hamna[lägga sig]terminar
gå till sängs[lägga sig]acostarse
slå sig till ro[lägga sig]establecerse
vila[lägga sig]reposar
försvagas[lägga sig]languidecer