Söktermen por har 65 resultat
SV Synonymer för por ES Översättningar
gång [rör] (u hoja (v n)
ledning [rör] (u žica {f}
pipa [rör] (u piščalka (n v)
kanal [rör] (u kanal
ES Spanska SV Svenska
por (prep adv adj n) [near, or next to] intill (prep adv adj n) [near, or next to]
por (o) [razón] genom (o) [razón]
por (o) [medio] genom (o) [medio]
por (o) [libros] genom (o) [libros]
por (o) [división] genom (o) [división]
por (o) [general] på längden (o) [general]
por (o) [general] ty (o) [general]
por (o) [razón] eftersom (o) [razón]
por (o) [razón] därför att (o) [razón]
por (o) [viajar] genom (o) [viajar]
por (o) [viajar] med (o) [viajar]
por (o) [razón] med (o) [razón]
por (o) [preposición] med (o) [preposición]
por (o) [multiplicación] med (o) [multiplicación]
por (o) [medio] med (o) [medio]
por (o) [libros] med (o) [libros]
por (o) [división] med (o) [división]
por (prep) [by means of] med (prep) [by means of]
por (prep adv adj n) [along a path] längs med (prep adv adj n) [along a path]
por (o) [general] längs med (o) [general]
por (o) [general] utmed (o) [general]
por (o) [general] per (o) [general]
por (o) [medio] per (o) [medio]
por (o) [multiplicación] per (o) [multiplicación]
por (o) [preposición] per (o) [preposición]
por (o) [general] till förmån för (o) [general]
por (o) [preposición] till förmån för (o) [preposición]
por (o) [multiplicación] multiplicerad med (o) [multiplicación]
por (n prep) [by (means of); using (a medium)] via (n prep) [by (means of); using (a medium)]
por (o) [viajar] via (o) [viajar]
por (prep adv adj n) [indicates a means] genom att (prep adv adj n) [indicates a means]
por (prep adv adj n) [along a path] längs (prep adv adj n) [along a path]
por (prep adv) [in a line with, with a progressive motion on; onward on; forward on] längs (prep adv) [in a line with, with a progressive motion on; onward on; forward on]
por (o) [libros] på grund av (o) [libros]
por (o) [general] för (o) [general]
por (o) [preposición] för (o) [preposición]
por (o) [razón] för (o) [razón]
por (conj prep) [supporting] för (conj prep) [supporting]
por (adv prep conj adj) [in allusion to, in imitation of; following or referencing] efter (adv prep conj adj) [in allusion to, in imitation of; following or referencing]
por (prep adv adj n) [indicates a rule followed] efter (prep adv adj n) [indicates a rule followed]
por (prep adv adj n) [steady progression] efter (prep adv adj n) [steady progression]
por (o) [razón] (o) [razón]
por (o) [general] till (o) [general]
por (o) [preposición] till (o) [preposición]
por (o) [división] tack vare (o) [división]
por (o) [libros] tack vare (o) [libros]
por (o) [medio] tack vare (o) [medio]
por (o) [razón] tack vare (o) [razón]
por (o) [división] på grund av (o) [división]
por (conj prep) [because of] för (conj prep) [because of]
por (o) [medio] på grund av (o) [medio]
por (o) [razón] på grund av (o) [razón]
por (o) [dimensión] gånger (o) [dimensión]
por (o) [multiplicación] gånger (o) [multiplicación]
por (n prep v) [multiplied by] gånger (n prep v) [multiplied by]
por (o) [en cada] (o) [en cada]
por (o) [razón] som en följd av (o) [razón]
por (o) [división] av (o) [división]
por (prep adv adj n) [indicates creator of a work] av (prep adv adj n) [indicates creator of a work]
por (prep adv adj n) [indication of passive voice] av (prep adv adj n) [indication of passive voice]
por (o) [libros] av (o) [libros]
por (o) [medio] av (o) [medio]
por (o) [razón] av (o) [razón]
por (o) [razón] utav (o) [razón]
por (prep adv adj n) [near, or next to] vid (prep adv adj n) [near, or next to]