Söktermen röja av har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska ES Spanska
röja av (v) [bord] limpiar (v) [bord]

SV ES Översättningar för röja

röja (v) [nyheter]
 • röjd
exponer (v) [nyheter]
 • expuesto
 • expones
 • exponen
 • hubiste expuesto
 • hubieron expuesto
röja (v) [nyheter]
 • röjd
revelar (v) [nyheter]
 • revelado
 • revelan
 • revelas
 • hubiste revelado
 • hubieron revelado
röja (v) [hinder]
 • röjd
quitar (v) [hinder]
 • quitado
 • quitan
 • quitas
 • hubiste quitado
 • hubieron quitado
röja (v) [spillror]
 • röjd
quitar (v) [spillror]
 • quitado
 • quitan
 • quitas
 • hubiste quitado
 • hubieron quitado
röja (v) [nyheter]
 • röjd
divulgar (v) [nyheter]
 • divulgado
 • divulgan
 • divulgas
 • hubieron divulgado
 • hubiste divulgado
röja (v) [hinder]
 • röjd
despejar (v) [hinder]
 • despejado
 • despejan
 • despejas
 • hubieron despejado
 • hubiste despejado
röja (v) [spillror]
 • röjd
despejar (v) [spillror]
 • despejado
 • despejan
 • despejas
 • hubieron despejado
 • hubiste despejado
röja (v) [hinder]
 • röjd
descombrar (v) [hinder]
 • descombrado
 • descombran
 • descombras
 • hubieron descombrado
 • hubiste descombrado
röja (v) [spillror]
 • röjd
descombrar (v) [spillror]
 • descombrado
 • descombran
 • descombras
 • hubieron descombrado
 • hubiste descombrado
röja (v) [nyheter] sacar a luz (v) [nyheter]

SV ES Översättningar för av

av (o) [böcker] por (o) [böcker]
av (o) [del] por (o) [del]
av (o) [egendom] por (o) [egendom]
av (o) [grund] por (o) [grund]
av (prep adv adj n) [indicates creator of a work] por (prep adv adj n) [indicates creator of a work]
av (prep adv adj n) [indication of passive voice] por (prep adv adj n) [indication of passive voice]
av (o) [ursprung] por (o) [ursprung]
av (o) [böcker] de (o) [böcker]
av (o) [del] de (o) [del]
av (o) [egendom] de (o) [egendom]