Söktermen remitir har 24 resultat
ES Spanska SV Svenska
remitir (v) [tiempo] ge anstånd (v) [tiempo]
remitir (n adj adv v) [send (something received) to a third party] vidarebefodra (n adj adv v) [send (something received) to a third party]
remitir (v) [pago] hänvisa någon till (v) [pago]
remitir (v) [gente] hänvisa någon till (v) [gente]
remitir (v) [pago]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
översända (v) [pago]
 • översänd
ES Spanska SV Svenska
remitir (v) [gente]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
översända (v) [gente]
 • översänd
remitir (v) [pago]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
remittera (v) [pago]
 • remitterad
remitir (v) [gente]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
remittera (v) [gente]
 • remitterad
remitir (v) [correspondencia] adressera om (v) [correspondencia]
remitir (v) [correspondencia]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
eftersända (v) [correspondencia]
 • eftersänd
remitir (v) [correos]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
eftersända (v) [correos]
 • eftersänd
remitir (v) [religión]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
tillgiva (v) [religión]
 • tillgiven
remitir (v) [desviar]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
avleda (v) [desviar]
 • avledd
remitir (v) [tiempo] skjuta på (v) [tiempo]
remitir (v) [tiempo]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
förhala (v) [tiempo]
 • förhalad
remitir (v) [tiempo] vänta med (v) [tiempo]
remitir (v) [tiempo]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
senarelägga (v) [tiempo]
 • senarelagd
remitir (v) [tiempo] dröja med (v) [tiempo]
remitir (v) [tiempo]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
uppskjuta (v) [tiempo]
 • uppskjuten
remitir (v) [tiempo]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
fördröja (v) [tiempo]
 • fördröjd
remitir (v) [tiempo] lägga på hyllan (v) [tiempo]
remitir (v) [religión]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
förlåta (v) [religión]
 • förlåten
remitir (v) [tiempo] skjuta upp (v) [tiempo]
remitir (v) [desviar]
 • remitido
 • remites
 • remiten
 • hubiste remitido
 • hubieron remitido
omdirigera (v) [desviar]
 • omdirigerad

Spanska Svenska översättingar