Söktermen revelar har 41 resultat
ES Spanska SV Svenska
revelar (v) [verdad] yppa (v) [verdad]
revelar (n v) [to uncover] uppenbara (n v) [to uncover]
revelar (v) [verdad] uppenbara (v) [verdad]
revelar (v) [exponer] röja (v) [exponer]
revelar (v) [noticias] röja (v) [noticias]
ES Spanska SV Svenska
revelar (v) [realidad] röja (v) [realidad]
revelar (v) [verdad] röja (v) [verdad]
revelar (v) [exponer] yppa (v) [exponer]
revelar (v) [noticias] yppa (v) [noticias]
revelar (v) [realidad] yppa (v) [realidad]
revelar (v) [secreto] yppa (v) [secreto]
revelar (v) [realidad] uppenbara (v) [realidad]
revelar (v) [secreto] förråda (v) [secreto]
revelar (v) [noticias] uppdaga (v) [noticias]
revelar (v) [realidad] uppdaga (v) [realidad]
revelar (v) [verdad] uppdaga (v) [verdad]
revelar (v) [demostrar] vara bevis (v) [demostrar]
revelar (v) [demostrar] vittna om (v) [demostrar]
revelar (v) [misterio] finna nyckeln till (v) [misterio]
revelar (v) [to reveal, uncover, make visible, bring to light, introduce to] blottlägga (v) [to reveal, uncover, make visible, bring to light, introduce to]
revelar (v) [to expose the true character of someone] avmaskera (v) [to expose the true character of someone] (v)
revelar (v) [noticias] publicera (v) [noticias]
revelar (v) [noticias] blotta (v) [noticias]
revelar (v) [exponer] avtäcka (v) [exponer]
revelar (v) [noticias] avtäcka (v) [noticias]
revelar (v) [noticias] tillkännage (v) [noticias]
revelar (v) [realidad] tillkännage (v) [realidad]
revelar (v) [verdad] tillkännage (v) [verdad]
revelar (v) [noticias] offentliggöra (v) [noticias]
revelar (v) [exponer] kungöra (v) [exponer]
revelar (v) [noticias] kungöra (v) [noticias]
revelar (v) [exponer] blotta (v) [exponer]
revelar (v) [fotografía] framkalla (v) [fotografía]
revelar (v) [to bring out photographic images] framkalla (v) [to bring out photographic images]
revelar (v) [exponer] avslöja (v) [exponer]
revelar (v) [noticias] avslöja (v) [noticias]
revelar (v) [realidad] avslöja (v) [realidad]
revelar (v) [secreto] avslöja (v) [secreto]
revelar (v) [verdad] avslöja (v) [verdad]
revelar (v) [exponer] uppenbara (v) [exponer]
revelar (v) [noticias] uppenbara (v) [noticias]

Spanska Svenska översättingar